”Moralisk plikt att avverka”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Stefan Örtenblad, SKOGEN-bild.
Att nonchalera klimatförändringarna är som att nonchalera ett cancerbesked. "Vi har en moralisk skyldighet gentemot våra barnbarn att avverka och använda skogen för klimatets skull" sa Göran Persson när han pratade på årets Virkesforum.

Göran Persson ser en rad positiva signaler för svensk skog: Kina som tagit svenskt virke till sig och ökar sin import från oss. Och vårt eget industriella träbyggandet som bara måste ta fart i bostadsbristens tecken.

Annons
Annons

Skogen kommer att användas i allt större utsträckning. Även till produkter som hittills gjorts i plast, påpekade han. Och Göran Persson tycker verkligen att skogen ska användas för klimatets skull.

- Det är en moralisk plikt vi har gentemot våra barn och barnbarn, sa han.

Och han hoppas att den nya skogsutredaren (ännu ej tillsatt) som ska se över skogsvårdslagen ska göra sitt för att underlätta för skogens produktionsintressen. De allt mer utbredda kraven på att skog ska skyddas börjar knapra ”på marginalen” på produktionsvolymerna, ansåg han.

Här ser Göran Persson en konflikt som håller på att skärpas.

- Det är oerhört viktigt att vi bedriver skogsbruk på ett sätt så vi kan klara den offentliga debatten. Det är där det kommer att avgöras om vi får avverka eller ej, sa Göran Persson.

Han tycks dock bäva för att vi ska få en framtid där skogsfrågor avgörs i miljöbalken.

- Då får vi en helt ny situation, sa han.

Opinionsbildning behövs även utanför Sverige, i synnerhet i Bryssel.

- Många i EU har bara några enstaka träd i sin närhet. Deras upplevelser av skog är helt andra än våra, sa han.

Kunskapen om skog i EU-parlamentet är alltså liten. Risken är att detta kommer att prägla beslutsfattandet – och slå mot vårt skogsbruk.

- EU-apparaten kan rulla väldigt snabbt när den väl kommer igång och vi har väldigt få personer på plats som klarar att lyfta de skogliga frågorna. Skogen borde ha topprepresentation. Vi måste se till att sätta dagordningen i Bryssel. Så nu gäller det för er att putsa upp engelskan, gärna också franskan, och åka dit och lobba!

 

Tre korta Göran Persson-reflektioner:

”Juridiska personer borde få investera i skogsbruk!”

”Jag är säker på att de flesta skogsägarna skyddar långt mer skog än de är tvungna. Jag behöver bara titta på mitt eget skogsägande”.

”Sverige har tio bra år framför sig. Att bygga bort en kris (bostadsbristen) skapar tillväxt i hela samhället.”

 

Fotnot: Den tidigare statsministern Göran Persson slutade som styrelseordförande för Sveaskog våren 2015.

 

 

 

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Hjälp till att göra rutan säker

  Kör du skogsmaskin och har råkat ut för att säkerhetsrutan oväntat spricker? I så kan din erfarenhet bidra till att lösa ett mysterium - och minska risken för olyckor.
 • Annons
 • ”Prispress kan blåsa bort ungas framtidstro”

  SKOGENdebatt. Jag fick förfrågan om att skriva en krönika om ungas framtidstro inom skogsmaskinsbranschen. Sanningen är att den är ljus idag – men kan vara bortblåst i morgon. Det skriver Julia Björnfot, lärare på naturbruksgymnasium.
 • Arvsmassa hos granbarkborre kartlagd

  Forskare har lyckats kartlägga granbarkborrens hela arvsmassa. Det är ett viktigt steg mot effektiv, artspecifik bekämpning av skadegöraren.
 • Annons
 • Virkesmätning med AI får grönt ljus

  Kategorier: virkesmätning, Biometria, Asta
  Biometria inför nu AI som ett ordinarie inslag i virkesmätningen på vissa mottagningsplatser. På sikt leder det till sänkta kostnader för kunderna, uppger de.
 • Så stort är hyggesfritt skogsbruk

  För första gången har Skogsstyrelsen tagit fram statistik över hyggesfritt skogsbruk. Den visat att det bedrevs på 644 000 hektar förra året.
 • Annons