Monsterfabriken slukar skog

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Massaved från norra Sverige blir efterfrågad på den finska sidan när ­Metsäs nya jättefabrik i Kemi öppnar. Den ökade konkur­ren­sen om massa­veden är goda nyheter för skogs­ägarna.

Den finska skogsägarkoncernen Metsä Group meddelade nyligen att man ska investera 16,5 ­miljarder kronor i en jättestor massafabrik med pappersbruk i Kemi ett par mil från svenska gränsen, och riva det gamla bruket i samma stad. 

Annons
Annons

Karta, fångstområde runt Kemi.Hela Norrbottenskusten och stora delar av inlandet hamnar inom fångstområdet för massafabriken i Kemi. Tre bruk i Sverige får tuff konkurrens.
Illustration: Lars Pekka.
Råvarubehovet uppges bli gigantiska sju miljoner kubikmeter – en ökning med fyra miljoner eller nästan lika mycket som årsavverkningen i Norrbotten ett normalår. Svenska massabruk i norr kommer att få tuff konkurrens.

Fyra miljoner kubikmeter snyter man inte bara ur näsan och det råder brist på massaved även i norra Finland. Det beror inte minst på att Metsä Group ­nyligen tagit i bruk en nästan lika stor fabrik i ­Äänekoski i mellersta Finland. Den har utvidgat sitt fångst­område norrut och delvis kommit in på Kemi-fabrikens territorium.

Även om Metsä inte nämner Sverige i samman­hanget är det ingen tvekan om att man måste in på svenska sidan för att klara en planerad produktion på 1,5 miljoner ton cellulosa i Kemi. 

Om man ritar ett fångstområde med 20 mils radie från Kemi – vilket inte är i överkant, massaved fraktas betydligt längre än så i norr – hamnar hela Norrbottens kust och större delen av inlandet innanför den ­cirkeln. För skogsägarna öppnas alltså en ny stor marknad på andra sidan gränsen. Till det kommer en svag krona som gör det billigt för Metsä att köpa i Sverige. 

Läs mer om den norra virkesmarknaden och den nya sågverkskartan i SKOGEN 5/2019
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

Text: Lars Pekka

Publicerad:
 • Färre återväxtkontroller i år

  Skogsstyrelsen meddelar att de som följd av minskad budget kommer att utföra färre kontroller av såväl skogsåterväxt som biotopskydd.
 • Annons
 • Holmen investerar i byggträ

  Holmen investerar i sina sågverk för att öka såväl volymer som förädling av byggprodukter.
 • Skogspodden möter Göran Örlander

  I  avsnitt 95 samtalar Skogspodden med Göran Örlander om bland annat askåterföring och gödsling. 
 • Annons
 • Matrisfub ges extra tid

  Biometria kan ge dispens för fortsatt användning av så kallad matrisfub fram till i sommar. Dispensen gäller sågverk som är på väg, men inte hunnit slutföra, bytet av mätmetod.
 • Fortsatt få nya områdesskydd

  Bildandet av formellt skyddade skogar var fortsatt rekordlågt under förra året, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons