Monsterfabriken slukar skog

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Massaved från norra Sverige blir efterfrågad på den finska sidan när ­Metsäs nya jättefabrik i Kemi öppnar. Den ökade konkur­ren­sen om massa­veden är goda nyheter för skogs­ägarna.

Den finska skogsägarkoncernen Metsä Group meddelade nyligen att man ska investera 16,5 ­miljarder kronor i en jättestor massafabrik med pappersbruk i Kemi ett par mil från svenska gränsen, och riva det gamla bruket i samma stad. 

Annons
Annons

Karta, fångstområde runt Kemi.Hela Norrbottenskusten och stora delar av inlandet hamnar inom fångstområdet för massafabriken i Kemi. Tre bruk i Sverige får tuff konkurrens.
Illustration: Lars Pekka.
Råvarubehovet uppges bli gigantiska sju miljoner kubikmeter – en ökning med fyra miljoner eller nästan lika mycket som årsavverkningen i Norrbotten ett normalår. Svenska massabruk i norr kommer att få tuff konkurrens.

Fyra miljoner kubikmeter snyter man inte bara ur näsan och det råder brist på massaved även i norra Finland. Det beror inte minst på att Metsä Group ­nyligen tagit i bruk en nästan lika stor fabrik i ­Äänekoski i mellersta Finland. Den har utvidgat sitt fångst­område norrut och delvis kommit in på Kemi-fabrikens territorium.

Även om Metsä inte nämner Sverige i samman­hanget är det ingen tvekan om att man måste in på svenska sidan för att klara en planerad produktion på 1,5 miljoner ton cellulosa i Kemi. 

Om man ritar ett fångstområde med 20 mils radie från Kemi – vilket inte är i överkant, massaved fraktas betydligt längre än så i norr – hamnar hela Norrbottens kust och större delen av inlandet innanför den ­cirkeln. För skogsägarna öppnas alltså en ny stor marknad på andra sidan gränsen. Till det kommer en svag krona som gör det billigt för Metsä att köpa i Sverige. 

Läs mer om den norra virkesmarknaden och den nya sågverkskartan i SKOGEN 5/2019
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

Text: Lars Pekka

Publicerad:
 • "Smart skifte från fossilt till förnybart minskar utsläppen"

  DEBATT. Nej Magnus Nilsson, vattensängsmetaforen för EU:s utsläppshandel stämmer inte. Om utsläppen sjunker i en del av EU så stiger de inte i en annan del, skriver representanter för bland annat akademi och klimatinnovation i en replik.
 • Annons
 • En andra barkborrevåg sveper fram

  Kategorier: granbarkborren
  Istället för att övervintra angriper barkborrarna träd. En andra våg av angrepp sveper över södra och mellersta Sverige, enligt Skogsstyrelsen.
 • Virkesstudion kör igång

  Virkesstudion är tillbaks efter sommarpausen. I avsnitt 15 diskuteras det avvaktande läget på virkesmarknaden.
 • Annons
 • "Skifte från fossilt till förnybart minskar inte utsläppen"

  Kategorier: debatt, Magnus Nilsson
  DEBATT. Rätt skött kan skogen leverera råvaror utan att det spär på växthuseffekten. Men när skogsnäringen hävdar att ett ökat virkesuttag skulle dämpa växthuseffekten, då är man ute på hal is, skriver Magnus Nilsson, klimatpolitisk analytiker.
 • Ökat intresse för avverkning i juli

  Den areal som anmälts för avverkning i juli var den största på nio år. En orsak kan vara skadeangreppen av granbarkborre.
 • Annons