Moelven har svårt att glädjas över bra resultat

1 september 2020 Ett utmanande halvår till trots, Molven Industrier ASA levererar ett bra resultat. Men en dödsolycka inom företaget gör att man inte kan glädjas, säger Morten Kristiansen, koncernchef.

Moelven har svårt att glädjas över bra resultat

Moelvens halvårsrapport präglas av vad som beskrivs som en av de mörkaste dagarna i koncernens historia. Den 13 augusti omkom en medarbetare i en fallolycka på Moelven Edanesågen i Sverige.  

”Vi har inte lyckats med vårt viktigaste uppdrag. Inom Moelven ska alla komma hem från jobbet utan skador – varje dag. Men den här dagen kom vår kollega inte hem. Det här präglar oss mycket och vi sörjer förlusten av en arbetskamrat”, säger han.

Olyckan utreds av polis, Arbetsmiljöverket och Moelven själva.

Även coronapandemin har gjort det senaste halvåret utmanande. Koncernen har dock lyckats hålla smittan borta och verksamheten, i stort sett, igång och nått ett bra resultat.

Under de första sex månaderna hade Moelven en omsättning på 5,9 miljarder kronor, en ökning med 426 miljoner jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 266 miljoner Det är cirka 40 miljoner kronor lägre än för första halvan av förra året.

Under andra kvartalet, som präglades av coronakrisen, ökade försäljningen av terrassgolv kraftigt.

Den internationella efterfrågan på trävaror för vidareförädling inom industrin har också varit god, trots några kortare nedstängningar på grund av virusutbrott på vissa marknader. 

För modulbyggnader och kontorsinredning har marknaden varit något svagare. Pandemin innebär att flera projekt läggs på is. Men produktionen har kunnat hållas igång. 

Limträenheterna levererade bättre än samma period förra året och Moelven Limtre erhöll tillsammans med Moelven Modus två priser för Finansparken. Byggnaden fick priset för Årets byggnad och Årets träbyggnad 2019.

”Även om vi har tagit oss igenom andra kvartalet och sommaren på ett bra sätt är framtiden fortfarande svår att förutspå. Ett kontinuerligt fokus på hälsa-, miljö- och säkerhetsarbete och koncernens struktur och kostnadseffektivitet är vår bästa medicin i dessa virustider. Det gör att vi kan hantera en oförutsägbar terräng”, säger Morten Kristiansen.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb