”Moderaterna överger sin egen miljöpolitik”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Moderaterna överger den miljöpolitik de själva beslutat om. De har undgått skiftet i synen på hållbarhet hos det internationella näringslivet, skriver professor Sten B Nilsson i en replik.

I  John Widegrens debattartikel i SvD framför han att Moderaterna inte vill skydda mer skog. Men arbetet med att nå Sveriges internationella miljöåtagande beslöts av en moderatledd regering, enligt Sten B Nilsson.

Annons
Annons

”Målet är att 20 procent av landets mest värdefulla natur ska bevaras i ett representativt urval. Vi är långt ifrån detta urval”, skriver han.

Sten B Nilsson håller med om att svensk skogsnäring är viktig för Sveriges ekonomi.Men exportvärdet är ingen bra måttstock. Det relevanta måttet är förädlingsvärdet, enligt honom.

”Moderaterna lyfter fram exportvärdet från skogsnäringen.  Att vi lyckats hålla en hög nivå på exportvärdet är inte så mycket en effekt av avverkningsvolymer som att vi genom innovationer och produktutveckling lyckats med att leverera högkvalitativa produkter till konkurrenskraftiga priser. En stor del av detta är också effekten av en dopad och starkt försvagad krona som har varit, och fortfarande är, en gåva från himmelen tillsvensk skogsindustri men till förfång för annan industri”. 

Sten B Nilsson ifrågasätter också de siffror som John Widegren uppger. De stämmer, enligt honom, inte med SCB:s officiella statistik. 

"Den största posten av undantagen skog, 3,3 miljoner hektar, är så kallade impediment, det vill säga sådan mark som skogsbruket själv aldrig velat bruka. Skogsägarnas egna åtgärder, frivilliga avsättningar och hänsynsytor, uppgår till 1,6 miljoner hektar och slutligen formella skydd 2,3 miljoner. Formella skydd uppgår till 6 procent, varav en betydande dle i fjällnära områden", uppger han.

Sten B Nilsson anser att Moderaterna har undgått det skifte i synen på hållbarhet som det internationella näringslivet genomgått det senaste året och skriver:

”Om vi följer Moderaternas linje och börjar svaja med hållbarheten gör vi i själva verket svensk skogsnäring en björntjänst”.

Läs Sten B Nilssons replik

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons