”Moderaterna överger sin egen miljöpolitik”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Moderaterna överger den miljöpolitik de själva beslutat om. De har undgått skiftet i synen på hållbarhet hos det internationella näringslivet, skriver professor Sten B Nilsson i en replik.

I  John Widegrens debattartikel i SvD framför han att Moderaterna inte vill skydda mer skog. Men arbetet med att nå Sveriges internationella miljöåtagande beslöts av en moderatledd regering, enligt Sten B Nilsson.

Annons
Annons

”Målet är att 20 procent av landets mest värdefulla natur ska bevaras i ett representativt urval. Vi är långt ifrån detta urval”, skriver han.

Sten B Nilsson håller med om att svensk skogsnäring är viktig för Sveriges ekonomi.Men exportvärdet är ingen bra måttstock. Det relevanta måttet är förädlingsvärdet, enligt honom.

”Moderaterna lyfter fram exportvärdet från skogsnäringen.  Att vi lyckats hålla en hög nivå på exportvärdet är inte så mycket en effekt av avverkningsvolymer som att vi genom innovationer och produktutveckling lyckats med att leverera högkvalitativa produkter till konkurrenskraftiga priser. En stor del av detta är också effekten av en dopad och starkt försvagad krona som har varit, och fortfarande är, en gåva från himmelen tillsvensk skogsindustri men till förfång för annan industri”. 

Sten B Nilsson ifrågasätter också de siffror som John Widegren uppger. De stämmer, enligt honom, inte med SCB:s officiella statistik. 

"Den största posten av undantagen skog, 3,3 miljoner hektar, är så kallade impediment, det vill säga sådan mark som skogsbruket själv aldrig velat bruka. Skogsägarnas egna åtgärder, frivilliga avsättningar och hänsynsytor, uppgår till 1,6 miljoner hektar och slutligen formella skydd 2,3 miljoner. Formella skydd uppgår till 6 procent, varav en betydande dle i fjällnära områden", uppger han.

Sten B Nilsson anser att Moderaterna har undgått det skifte i synen på hållbarhet som det internationella näringslivet genomgått det senaste året och skriver:

”Om vi följer Moderaternas linje och börjar svaja med hållbarheten gör vi i själva verket svensk skogsnäring en björntjänst”.

Läs Sten B Nilssons replik

Publicerad:
 • Grangallrat

  Här gallras mot gnaget

  VILTSKADOR. I ett småländsk granbestånd pågår just nu ett experiment. Här gallras bara längs med varannan stickväg för att man ska kunna se om omfattningen av kronhjortens skador påverkas. 
 • Annons
 • Mellanskog gör rekordutdelning

  Mellanskog delar ut drygt 56 miljoner kronor till sina 26 000 medlemmar. Det är den högsta utdelningen i skogsägarföreningens historia.
 • Magnus Ekström

  Rotpost kan öka i vår

  SÄLJFORM. För några år sedan var marknaden för rotposter och leveransrotköp glödhet. Med sjunkande timmerpriser har den svalnat rejält, men kan kanske komma igång igen i vår, säger Magnus Ekström som är skogsrådgivare på Hushållningsällskapet.
 • Annons
 • Byråkrati förvärrar rekryteringsproblem

  Skogsvårdsföretagen är beroende av utländsk personal men har mycket svårt att rekrytera. Situationen förvärras av valutanackdelar och segdragen byråkrati. 
 • Busas det i din skog?

  Har du råkat ut för problem med skador på nyplanterad skog efter skoterkörning? Kanske får du störande besök av andra fordon eller lösspringande hundar? Eller används skogen som dumpningsplats? Eller möts du av besökare som precis som du förstår att njuta av och vara rädd om skogen? Svara på Månadens fråga!
 • Annons