Möbetillverkare stöttar Ekfrämjandet

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto:Stolab.
I samband med pinnstolen Lilla Ålands 80-årsjubileum valde möbeltillverkaren Stolab att göra en särskild satsning för att gynna den svenska eken.
Carl Malmstens välkända pinnstol Lilla Åland fyller 80 år. I samband med jubileet bad Stolab färgexperten Sarah Garanty färgsätta fem unika exemplar. Utförandet stod konstnären Johan Ferner Ström för. Stolarna auktionerades sedan ut på Bukowskis. Summan, 23 000 kronor, skänktes till Ekfrämjandet och Erik Stenströms stiftelse.
Martin Johansson, vd och ägare av Stolab, säger att även om gåvan knappast är avgörande ur ekonomisk synpunkt så är den desto viktigare ur debatt – och samtalsperspektiv.
– För oss som svenska möbelproducenter är frågan rörande svenskt skogsbruk och tillgången på svenskt trä av största betydelse. Viljan att bidra till fortsatt utveckling och stöttning av virkesproduktion och inte minst belysa vikten av detta, var några av de anledningar som fick oss att starta detta projekt, säger han i ett pressmeddelande.
Gåvan överlämnades i samband med att Ekfrämjandets styrelse besökte möbelföretaget i Smålandsstenar den 25 november.
Stolab betonar att man vill bidra till att skapa livskraftiga skogar i Sverige. Därför kommer de att fortsätta stötta Ekfrämjandet som de anser gör ett fantastiskt arbete.
Företaget är en av få svenska tillverkare av massiva trämöbler i större skala.
Ekens framtid i de svenska skogarna är synonymt med möjligheterna för Stolab att fortsätta producera stolar av svensk ek, enligt Martin Johansson.
– Det tar 120 -150 år från det att ett ekollon gror tills ett vuxet virkesträd kan avverkas. Under tiden passerar minst tre generationer hängivna ekskogsskötare. Våra äldsta ekar har sett betydligt fler generationer passera. Det är svindlande att tänka på hur lång tid det är, säger han.
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • ”Bjud in till produktionsskogen”

  LEDARE. Med temat Öppna skogen vill vi ta fasta på att det inte behöver finnas någon motsättning mellan att bedriva lönsam virkesproduktion och vara en välkomnande värd för olika skogsgäster, skriver Johan Larsson .
 • Annons
 • Rejält lönsamhetsfall för sågverken

  Från rekordvinster till nollresutat på bara några månader. Så beskriver Danske Bank läget för vissa sågverk.
 • Forskare utvinner el ur trä

  Kategorier: träforskning, KTH
  Forskare vid KTH har utvunnit elektricitet ur trä. Effekten är anmärkningsvärd, anser de.
 • Annons
 • Därför har vi räknat som vi gjort i SKA 22

  SKOGENdebatt, SKA 22 ger, i enlighet med regeringsupdpraget, ett slags avverkningstak under vilket marknaden kan agera. Men vi välkomnar fortsatta analyser av andra aktörer. Det menar Andreas Eriksson, Skogsstyrelsen, apropå två tidigare debattartiklar om SKA 22.
 • Hyggesfria veckan är öppen för alla

  Många vill veta mer om hyggesfritt. Under nästa vecka ordnar Skogsstyrelsen därför Hyggesfria veckan med en mängd kostnadsfria seminarier online.
 • Annons