Möbelindustri hotas av höga gummipriser

23 november 2006 Stigande europeisk efterfrågan på möbler är en motor för malaysiska möbeltillverkare men svårigheten att få tag på råvara håller tillbaka industrin. För att lösa detta problem har en lokal Malaysisk tillverkare, DPS Resources, slutit avtal med en indonesisk gummiträdsplantage.

DPS Resources använder ca 25 000 ton gummiträ om året för att producera 1000 containrar med möbler för exportmarknaden. Detta motsvarar ett behov av gummiträ från 1 800 tunnland varje år, något man nu ska få från den indonesiska gummiplantagen.

Efter att gummiträdens savproduktion kulminerat fälls och återplanteras träden, normalt efter 26-30 år. Nu har emellertid priset stigit trefalt över den senaste femårsperioden. Detta gör att de lokala odlarna överhåller sina gummiträd för att få så mycket produktion som möjligt medan priserna ligger på topp. Detta har i sin tur inneburit att priset på gummiträ stigit med 20 procent, men detta räcker ändå inte på den lokala marknaden utan man får istället importera virket från Indonesien.

Totalt finns 180 större möbelindustrier i Malaysia. Den totala arealen av gummiplantager har sjunkit från 1.67 miljoner tunnland för tio år sedan till 1.24 miljoner tunnland idag.
Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb