”Missledande om lavskrikan”

23 november 2016 DEBATT I rättsfallet om ett avverkningsförbud i Arbrå hävdar Länsstyrelsen i Gävleborg att lavskrikan minskar och successivt försvinner. Detta påstående om den nationella förekomsten av lavskrika är grovt missledande, skriver professor Dag Lindgren i en artikel i Hela Hälsingland.

”Missledande om lavskrikan”

Lavskrikan visar ingen tendens att försvinna, snarare ökar den. Dess populationsutveckling är, sett till nationell förekomst, något bättre än för genomsnittsfågeln!

Länsstyrelsen har inte beaktat det senaste decenniets utveckling i sin prognos, skriver Dag Lindgren bland annat.

Läs artikeln här

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb