Minusresultat för Norra Skog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Norra Skog
Efterfrågan har tagit ny fart vid Norra Skogs tre sågverk, däribland Kågesågen.
Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
Norra Skogs rapport täcker perioden januari – augusti i år. Det är deras första delårsrapport sedan fusionen mellan Norrskog och Norra Skogsägarna. ”Resultatet belastas som planerat av omstruktureringskostnader av engångskaraktär”, skriver skogsägarföreningen  i ett pressmeddelande.
Kostnaderna uppges komma från fusionsprocessen och skapandet av en ny organisation. I detta ingår en ny IT-plattform och utvecklande av nytt varumärke.
 
ÅTERHÄMTNING FÖR TRÄVAROR
Delårsrapporten tar upp pandemins effekter, bland annat på den egna produktionen av trävaror. Norra Skogs industrier drabbades direkt efter utbrottet då flera marknader stannade och intäkterna minskade samtidigt som lagren snabbt ökade. Situationen stabiliserades under sommaren och har sedan hösten tagit ny fart, uppger man.
”Efter årets åtta första månader uppvisade Norra Skogs industrier ett sammantaget resultat på  minus 17 miljoner kronor, varav de fyra första månaderna stod för ett minus på 32 miljoner medan de senare fyra månaderna stått för ett plus på 15 miljoner, vilket visar att marknaden för trävaror börjat återhämta sig efter den marknadschock som pandemin orsakade,” kommenterar Norra Skogs vd Pär Lärkeryd
 
MASSAVEDSLAGER PÅVERKAR
Situationen med minskad efterfrågan på massaved i har satt spår även hos Norra Skog.  Värdet på föreningens redan inköpta skogsstående rotlager har skrivits ned med 40 miljoner kronor.
”Ökade lager av massaved har naturligtvis återspeglat sig i massabrukens vilja till betalning. Samtidigt är vår marknadsposition i nya Norra Skog stark vilket gjort att kunderna är måna om att vårda sina affärer med oss, varför vi kunnat hålla prisminskningen på en rimlig nivå”, säger Pär Lärkeryd.
Även skogsaffärerna har påverkats av pandemin. 
”Bland annat genom att medelåldern bland skogsägarna är hög och personalen därför har vidtagit åtgärder för att minska risken för smittspridning genom att erbjuda digitala affärsmöten. Men trots det ligger affärsvolymen på god nivå och antalet medlemmar fortsätter att öka” , uppger Norra Skog.
 
 
Publicerad:
 • Så bekämpas barkborre i reservat

  I en ny rapport sammanfattar landets länsstyrelser vilka åtgärder de gjort för att bekämpa granbarkborren i naturreservat.
 • Annons
 • Jämställdhetsansvar halkar runt på SLU

  Kategorier: jämställdhetsarbete, SLU
  En ny studie från SLU visar att ansvaret för jämställdhetsarbete halkar runt i organisationen. Här finns en utbredd förväntan på att andra ska ta ansvar.
 • Reservatsbildning – här är råden

  Frågor om naturreservat tillhör de vanligaste hos Norra Skog. På sin webb listar föreningen vad markägaren bör tänka på.
 • Annons
 • Tips vid oväntade intäkter

  Oväntade intäkter är inte alltid goda nyheter. SKOGEN har frågat en skatteexpert hur man kan hantera oplanerade förtida avverkningar.
 • Mer pengar till regionala skogsstrategier

  Landets 21 län får dela på ett extra anslag på 2,5 miljoner kronor för att arbeta med regionala skogsstrategier.
 • Annons