Minskat resultat för Södra

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Södra
Södras resultat på 2,6 miljarder för 2019 innebar en minskning med närmare ett par miljarder kronor jämfört med föregående år.

Södra beskriver sitt rörelseresultat som mycket starkt  sett till rådande marknadsförutsättningar, enligt ett pressmeddelande.

Annons
Annons

Resultatnedgången på 40 procent förklaras med att Södras industrier ökade leveransvolymerna av huvudprodukterna marknadsmassa och sågade trävaror under vad som beskrivs som en dramatiskt prisnedgång.

Omsättningen sjönk med 4 procent, från drygt 24 miljarder till drygt 23 miljarder kronor.

Styrelsens förslag till vinstdelning ligger på närmare 1,1 miljarder kronor.

”Den globala ekonomin mattades av efter flera år av stark efterfrågan och god prisutveckling. Södras rörelseresultat för helåret 2019 är utifrån rådande marknadsförutsättningar mycket starkt i ett historiskt perspektiv. Skogssektorn har varit och kommer att vara en cyklisk bransch”, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.

Publicerad:
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Annons
 • Ungskogsröjning ökar

  Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
 • Mikael Lundberg

  ”Välkomna unga till jaktlaget”

  Genom att bli ännu bättre på att ha ett tillåtande och vänligt klimat ska vi locka unga till jaktlaget, berättar Mikael Lundberg i Sista ordet.
 • Annons
 • Mellanskog vill vinstdela 36 miljoner

  Mellanskogs styrelse föreslår en vinstutdelning till medlemmarna på närmare 36 miljoner kronor.
 • Barkborre bekämpas bäst sommartid

  Kategorier: granbarkborre, skogsskador
  Att bekämpa granbarkborrar med den så kallade sök- och plockmetoden kan inte rekommenderas under vinterhalvåret, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons