Minskat resultat för Södra

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Södra
Södras resultat på 2,6 miljarder för 2019 innebar en minskning med närmare ett par miljarder kronor jämfört med föregående år.

Södra beskriver sitt rörelseresultat som mycket starkt  sett till rådande marknadsförutsättningar, enligt ett pressmeddelande.

Annons
Annons

Resultatnedgången på 40 procent förklaras med att Södras industrier ökade leveransvolymerna av huvudprodukterna marknadsmassa och sågade trävaror under vad som beskrivs som en dramatiskt prisnedgång.

Omsättningen sjönk med 4 procent, från drygt 24 miljarder till drygt 23 miljarder kronor.

Styrelsens förslag till vinstdelning ligger på närmare 1,1 miljarder kronor.

”Den globala ekonomin mattades av efter flera år av stark efterfrågan och god prisutveckling. Södras rörelseresultat för helåret 2019 är utifrån rådande marknadsförutsättningar mycket starkt i ett historiskt perspektiv. Skogssektorn har varit och kommer att vara en cyklisk bransch”, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons