Kanada.

Minskat husbyggande slår mot sågverken

23 november 2006 Minskat husbyggande i USA har lett till en vikande efterfrågan på sågtimmer. Detta i sin tur har lett till fallande sågtimmerpriser med upp till en tredjedel.

I Kanada har man därför börjat dra ner på produktionstakten, ibland också stängt sågverk. Och det rör sig inte om rationalisering av de minst lönsamma industrierna, utan industrier med genomsnittliga förhållanden har också svårt att klara sig. Ytterligare problem för kanadensisk sågverksindustri gäller minskade avverkningstillstånd i Quebec samt en allt högre värdering av kanadensisk dollar.
Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb