Minskade virkeslager i år

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
timmer
De totala lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis beräknas ha uppgått till 7,6 miljoner fastkubikmeter (fub) den 30 september 2015. Det är en minskning med 9 procent jämfört med samma tidpunkt året innan.

Lagren av barrsågtimmer beräknas ha uppgått till 2,8 miljoner fastkubikmeter, enligt Skogsstyrelsen. Jämfört med samma tidpunkt året innan är det en minskning med 14 procent. Lagren av massaved uppgick till 4 miljoner fastkubikmeter den 30 september 2015, vilket är en minskning med 3 procent jämfört vid samma tidpunkt året innan. Per sortiment fördelade sig massavedslagren räknat i fastkubikmeter enligt följande: tall och barr 2,5 miljoner, gran 0,7 miljoner och löv 0,8 miljoner. Lagren av granmassaved ökade med 63 procent.

Annons
Annons

Lagren av massaflis beräknas har minskat med 21 procent jämfört med den 30 september 2014.

 

Publicerad:
 • Ekprojekt kan söka pengar

  Kategorier: ekskötsel, ekskogsbruk
  Nu finns chans för såväl forskare som privatpersoner att söka anslag för ekprojekt.
 • Annons
 • Nordiskt skogsbruk har långt kvar till jämställdhet

  Det nordiska skogsbruket är i behov av arbetskraft men missar en stor outnyttjad resurs, nämligen kvinnorna. Av maskinförarna i Norden är endast några få procent kvinnor, enligt en ny rapport.
 • Anders Ekstrand

  ”Sätt en surrande skogslönn”

  På våren brukar mina stora lönnar surra så högt att det hörs in i sovrummet. Tusentals humlor söker nektar i pollen, ofta i sällskap med övervintrade fjärilar, berättar Anders Ekstrand i Sista ordet.
 • Annons
 • Staten ger pengar till omarrondering

  Kategorier: omarrondering, Skogsägare
  Regeringen vill skjuta till pengar till omarronderingen av splittrad skogs- och jordbruksmark i Dalarna.
 • Rekordmånga skogsstudenter i höst

  Den här hösten har rekordmånga börjat studera skog hos Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. 
 • Annons