Minskad vinst för Sveaskog

25 juli 2023 Vinningen av höga virkespriser hålls tillbaka av ökade avverkningskostnader och minskade volymer från egen skog i Sveaskogs senaste kvartalsresultat.

Minskad vinst för Sveaskog

Under årets andra kvartal steg Sveaskogs omsättning med fyra procent, till 2 075 miljoner kronor, jämfört med samma period föregående år.

– De fortsatt höga prisnivåerna har påverkat vårt resultat för första halvåret positivt. Genomsnittspriset på virkesleveranserna från vår egen skog var 21 procent högre än motsvarande period föregående år, timmerpriserna tio procent högre och massavedspriserna 52 procent högre, säger vd och koncernchef Erik Brandsma i en presskommentar.

Men rörelseresultatet föll med hela 73 procent jämfört med andra kvartalet i fjol och stannade på 205 miljoner.

I presskommentaren uppger Sveaskog att de högre virkespriserna motverkas av lägre volym från egen skog samt ökade kostnader för bland annat avverkning, vägunderhåll och skogs- och naturvård.

Även vid en jämförelse med första kvartalet i år syns avsevärd vinstminskning. Rörelseresultatet ökade då med sju procent jämfört med året innan och summerades till hela 863 miljoner kronor. Högre priser på framför allt massaved uppgavs ligga bakom det goda resultatet. Omsättningen under första kvartalet steg med åtta procent till 2 151 miljoner kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb