Minskad efterfrågan på contortaplantor

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sedan 2012 har antalet producerade contortatallplantor mer än halverats, enligt Skogsstyrelsen.

Produktionen av contortatallplantor har minskat från 18 miljoner plantor 2012 till knappt 7 miljoner 2018.

Annons
Annons

Minskningen är något förvånande eftersom skogsbruket i andra sammanhang lyfter fram värdet av contortatall som skogsträd, anser Jonas Bergkvist, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen.

– Sannolikt beror detta på hänsyn till rennäringen som ogillar contortatall men också på dåliga erfarenheter av senare års skador av stormar och snöbrott som trädslaget tycks vara mer känsligt för, säger han i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsens statistik över plantproduktionen 2018 visar också att det vanligaste trädslaget är gran som utgör 51 procent av produktionen. Tall står för 46 procent och övriga trädslag för 4 procent. Lövträdsplantor har en mycket liten andel av produktionen.

Produktionen av tallplantor ökade med åtta procent under 2018 jämfört med året innan. 

Den vanligaste typen av planta är täckrot (vars rötter omges av en jord- eller torvklump). Den står för hela 82 procent av produktionen. Barrot, utan jordklump, utgör 18 procent. Barrotsplantor förekommer framförallt för gran, övriga barrträd och lövträd och används huvudsakligen i södra Sverige.

Publicerad:
 • Veronika Holmsten

  Kampsportaren fann drömyrket

  Kategorier: Ny på jobbet, skogsjobb
  ELDDOP Veronika Holmsten fick en tuff start som produktionsledare hos Stora Enso i Ljusdal i maj. Sommarhettan skapade extrema förhållanden för avverkningslagen. Men hon stortrivs med jobbet.
 • Annons
 • Granbarkborren värsta skadegöraren

  Skadorna på skogen ökade kraftigt under förra året på grund av torka och värme. Mest omfattande skador orsakades av granbarkborren.
 • Skogsskador gör att fler vill avverka

  Storm och barkborre har satt avtryck i avverkningsanmälningarna. Arealen som skogsägare anmälde ökade med 16 procent i mars jämfört med motsvarande månad 2018. 
 • Annons
 • Stormvirke räddas genom utskeppning

  Stormen Alfrida i början av januar fällde minst en halv miljon kubikmeter skog varav det mesta i Uppland. Tack vare ett omfattande samarbete kan nu utskeppningarna av stormvirke börja.
 • ”Den svenska skogen –  bioekonomins välsignelse”

  Den hållbara svenska skogen är en välsignelse när vi tar ett steg framåt för att ställa om till bioekonomi. Det sa näringsminister Ibrahim Baylan när han inledningstalade på Bioekonomiskt forum i Stockholm.
 • Annons