Minskad efterfrågan på contortaplantor

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sedan 2012 har antalet producerade contortatallplantor mer än halverats, enligt Skogsstyrelsen.

Produktionen av contortatallplantor har minskat från 18 miljoner plantor 2012 till knappt 7 miljoner 2018.

Annons
Annons

Minskningen är något förvånande eftersom skogsbruket i andra sammanhang lyfter fram värdet av contortatall som skogsträd, anser Jonas Bergkvist, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen.

– Sannolikt beror detta på hänsyn till rennäringen som ogillar contortatall men också på dåliga erfarenheter av senare års skador av stormar och snöbrott som trädslaget tycks vara mer känsligt för, säger han i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsens statistik över plantproduktionen 2018 visar också att det vanligaste trädslaget är gran som utgör 51 procent av produktionen. Tall står för 46 procent och övriga trädslag för 4 procent. Lövträdsplantor har en mycket liten andel av produktionen.

Produktionen av tallplantor ökade med åtta procent under 2018 jämfört med året innan. 

Den vanligaste typen av planta är täckrot (vars rötter omges av en jord- eller torvklump). Den står för hela 82 procent av produktionen. Barrot, utan jordklump, utgör 18 procent. Barrotsplantor förekommer framförallt för gran, övriga barrträd och lövträd och används huvudsakligen i södra Sverige.

Publicerad:
 • Skogforsk blir kvar i Sävar

  Kategorier: Skogforsk, Norrbotniabanan
  Norrbotniabanans sträckning drabbar inte Skogsforsk försöksstation i Sävar. Det står klart efter Trafikverkets beslut.
 • Annons
 • ”Var fjärde avverkning kan stoppas”

  Var fjärde avverkning i nordvästra Sverige riskerat att stoppas med Skogsstyrelsens nya metod för att inventera nyckelbiotoper, enligt LRF.
 • Skogsbruk i Laos

  Här byggs välfärd med hållbart skogsbruk

  BELÖNAD. I Laos får degraderad skogsmark nytt liv. Guldkvistbelönade jägmästaren Martin Forsén är vd för det svenska bolaget bakom idén, Burapha Agro-Forestry.
 • Annons
 • ”Skogsstyrelsens beslut nedgraderar nyckelbiotoperna”

  DEBATT. Det fanns en gång en tid då bevarandet av nyckelbiotoper, våra allra mest skyddsvärda skogar, var något att vara stolt över i det svenska skogsbruket  Idag har nyckelbiotoperna istället blivit ett skällsord och ett politiskt slagträ. Men det finns en oprövad väg framåt, skriver flera företrädare för naturvårdsorganisationer.
 • Nya kriterier för nyckelbiotoper i nordväst

  Skogsstyrelsen har beslutat att det ska ställas högre krav än tidigare för att ett skogsområde ska klassas som nyckelbiotop i nordvästra Sverige.
 • Annons