Minskad avverkning i år

26 september 2023 Avverkningen för helåret 2023 blir lägre än rekordåren 2021 och 2022. Den bedömningen gör Skogsstyrelsen i sin årliga prognos för bruttoavverkningen i svenska skogar.

Minskad avverkning i år
Foto: Jens Fältskog.

Prognosen visar att den totala avverkningen bedöms landa på cirka 93 miljoner skogskubikmeter. Det är en minskning med 3 miljoner jämfört med 2021 och en minskning med 2,8 miljoner jämfört med förra året.

– Orsaken är i huvudsak en minskad produktion i skogsindustrin. Men eftersom det ekonomiska läget just nu är osäkert är årets prognos mer osäker än normalt, säger Johan Paulsson, statistiker vid Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Myndigheten redovisade nyligen att avverkningsanmälningarna hittills i år har ökat, men Skogsstyrelsen räknar med att många objekt som anmälts inte kommer att avverkas i år.

I prognosen bedöms både andelen sågtimmer och massaved minska med 2 respektive 4 procent jämfört med 2022. Däremot bedöms sortimentet brännved öka med tre procent.

Importen väntas öka med 7 procent medan exporten ser ut att bli oförändrad.

Avverkningsnivåerna under 2021 och 2022 var de största hittills om man bortser från 2005 och 2007 då avverkningarna var ännu större på grund av stormarna Gudrun och Per.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb