Minkbajs räddar ollonen

2 april 2010 Det är dyrt att sätta ädellövplantor. Mycket vore vunnet om det istället gick att direktså bok- och ekollon på ett säkert sätt. Men tyvärr klasar skogssorkar och andra gnagare på ollonen. Maria Birkedal vid SLU har i ett doktorsarbete visat att gnagarna kan repelleras av minkavföring som ollonen behandlas med före sådd.

Kostnaden för föryngring skulle kunna minskas avsevärt om man sådde bok- och ekollon direkt på föryngringsytorna istället för att först odla fram dyra plantor i en plantskola.

Direktsådd är dock förenat med en del osäkerhet, framför allt orsakad av fröätande smågnagare och konkurrerande markvegetation.

– Men om problemen kunde avhjälpas skulle föryngringskostnaderna kunna minskas med åtminstone en tredjedel, säger jägmästare Maria Birkedal, som i sitt doktorsarbete vid SLU i Alnarp har studerat dessa frågor.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb