Minister öppnar för biotopersättning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Miljöminister Karolina Skog (fjärde från vänster) besökte Norra skogsägarna den 25 oktober.
Skogsägare ska få ersättning för den skog som sätts ur bruk genom nyckelbiotoper och det finns en öppning till att även artskyddsförordningen ses över. Det var två viktiga uttalanden som Norras delegation fick med sig under onsdagens träff med miljöministern.

Miljöminister Karolina Skog hade bjudits in till en personlig skogsexkursion i norrbottniska Långträsk utanför Piteå. Föreningen ville visa hur nuvarande inriktning för skydd av skog fördröjer lösningen på klimatfrågan och skadar den frivilliga naturvården, skriver Norra Skogsägarna i ett pressemddelande. Dagens samtal pågick både vid ett fikabord och ute i skogen och eftersmaken från mötet är god, enligt Norras vd Pär Lärkeryd, som tar med sig två viktiga uttalanden kring nyckelbiotoper och artskyddsförordningen.

Annons
Annons

–Jag känner att det är ett bevis på att miljöministern har lyssnat på vad vi har sagt idag. När hon uttryckte sig kring nyckelbiotoperna och artskyddsförordningen var det på ett mjukare sätt än jag hört tidigare och det tyder på att vårt budskap nått fram, säger han.

Vid mötet föreslog Pär Lärkeryd att staten efter den beslutade nya inventeringen av nyckelbiotoper tar en rejäl funderare över vad som ska eller inte ska skyddas och garanterar skogsägare ersättning för det som anses skyddsvärt. Han menade även att staten behöver vara tydliga med att inventerade områden som därefter inte anses så skyddsvärt att ersättning utgår inte heller ska betraktas som någon form av skydd utan vara fri för skogsägare att själva råda över utan myndighetsinblandning. Karolina Skog sträckte som svar på förslaget fram sin hand.

 –Vi tog i hand på att staten efter avslutad inventering av nyckelbiotoperna ska backa hem och fundera på hur mycket som formellt behöver skyddas. Jag betraktar handslaget som att nyckelbiotoper efter avslutad inventering inte ska behöva landa mellan stolarna som det är idag när skogsägare varken kan bruka skogen eller få ersättning, förklarar Pär Lärkeryd.

Norra konstaterar också att miljöministern uppmärksammat de oklarheter som finns kring artskyddsförordningen efter två motstridiga domar från Växjö och Östersund. I nuläget avvaktar ministern med att tillsätta en utredning i väntan på kommande domslut från Miljööverdomstolen. Men det behövdes ingen längre betänketid innan Karolina Skog konstaterade att skogsägare är nutidens viktiga klimathjältar. Hon svarade ja på det direkta påståendet från Norras medlemschef Jonas Eriksson.   

 –Vi är väldigt positiva och glada över att Karolina Skog tackade ja till vår inbjudan. Vi upplevde att hon nu fått en större förståelse för skogsägarnas drivkrafter att investera både i miljö och aktiva skogsbruksåtgärder. Det behövs helt enkelt inga statliga pekpinnar för hur privata skogsägare ska sköta sin skog, avslutar Jonas Eriksson.

 

 

 

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons