Mindre skogsägare svagare i virkesaffären

15 februari Virkesköparnas makt är inte så stark att den orsakar samhällsekonomiska förluster. Men den mindre skogsägaren har ett underläge i virkesaffären, visar en ny rapport från Skogsstyrelsen.

Mindre skogsägare svagare i virkesaffären
Foto: Vicky Lagerström.

Myndigheten har bett Mats Bergman, professor i nationalekonomi, att analysera konkurrensen på rundvirkesmarknaden.

Förutsättningarna ser i korthet ut så här: På säljarsidan finns drygt 300 000 skogsägare som står för 60 procent av virkesvolymen. På köparsidan finns 10 – 20 företag per län, varav ett fåtal dominerar.

Det är också en marknad där bruttovärdet minskat sedan decennier. Trots att virkesvolymerna har ökat med två tredjedelar sedan drygt 40 år, har det totala bruttovärdet inte ökat i fasta priser. När hänsyn tas till inflationen har värdet istället minskat per kubikmeter.

Trots detta blir rapportens slutsats att konkurrensen fungerar så pass bra att den inte orsakar ”några betydande samhällsekonomiska förluster”. Att marknaden inte är perfekt men ändå inte behöver regleras förklaras i ett pressmeddelande så här av rapportförfattaren Mats Bergman:

– Virkesmarknaden präglas visserligen inte av perfekt konkurrens, men det är få branscher som kommer nära ett sådant ideal. På många marknader accepterar vi ett visst mått av marknadsmakt, om inte annat därför att alternativet att försöka hantera marknadsmisslyckanden genom reglering också är förenat med kostnader, säger han.

Däremot är den ofta svaga ställningen för skogsägare med mindre, eller genomsnittligt, innehav problematiskt.

Risken, fortsätter rapporten, är att starka, informerade säljare får bra betalt medan svaga och oinformerade säljare får mindre.

”Skogsägare med högst 100 hektar skogsmark står för cirka en tredjedel av virkesvolymen. De säljer tillsammans virke till ett värde av cirka 10 miljarder kronor varje år. Om de i genomsnitt får en procent lägre ersättning än de skulle fått på en marknad utan konkurrensproblem, motsvarar det 100 miljoner kronor. Med fem procent lägre pris handlar det om en halv miljard kronor per år”, står det i rapporten.

Det gäller för skogsägaren att se om sitt hus, och exempelvis begära in fler anbud på virkesaffären.

Men det krävs också andra insatser för att förbättra konkurrenssituationen för små skogsägare, menar Skogsstyrelsen.

Dels behövs bättre officiell statistik. Exempelvis över transaktioner med fast egendom, som bostäder och skogs- och jordbruksmark.

Dels behöver man skapa organisationer med uppgift att stärka enskildas ställning på marknaden genom bättre information. Inspiration kan hämtas från motsvarande organisationer för till exempel bank- och energimarknaderna, föreslår myndigheten.

Till rapporten Konkurrens på rundvirkesmarknaden

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb