Miljöorganisationer lämnar samverkansprocess

Bild för Anders Danielsson Written by Anders Danielsson On the
Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF har dragit sig ur Skogsstyrelsens samverkansprocess om Gröna steg, meddelar de två organisationerna i en debattartikel på sajten Altinget.

En anledning är, skriver de, att Skogsstyrelsen har ”bestämt att skogsbrukets synpunkter ska väga tyngst i det fortsatta arbetet”, men det som oroar dem mest är att ”processen kan komma att urholka nuvarande uppföljning av miljömålet Levande skogar”.

Annons
Annons

I en replik svarar Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist att organisationernas oro över att Gröna steg skulle göra miljöarbetet i skogen sämre är obefogad. Han skriver att arbetet tvärtom förstärks genom att man sätter delmål som ”ska kännas möjliga att nå”. ”De kommer alltså inte att ersätta vårt uppföljningsarbete av miljömålet Levande skogar.”
Naturskyddsföreningen och WWF gick med i arbetet ”utifrån en föreställning att samverkansprocessen skulle leda till ambitiösa och konkreta åtgärdsförslag, riktade till skogsägare, för att förbättra tillståndet i skogen. Med facit i hand ser vi att så inte är fallet. Skogsstyrelsen har starkt bidragit till ett misslyckande om att nå en bred acceptans och samsyn (…) då myndigheten slagit fast att man i det fortsatta arbetet kommer låta skogsbrukets synpunkter väga tyngst”, skriver de.
På det svarar Herman Sundqvist att myndigheten redan från början gjorde klart att ”skogsbrukets synpunkter skulle väga tyngst om vi inte fick en samsyn. Det finns en naturlig förklaring till varför vi gör så: Åtgärderna och arbetet med att nå målen ska utföras av skogsbruket, inte av miljörörelsen. Därför måste skogsbruket vara med i båten för att få motivation och entusiasm i arbetet. Miljörörelsen har hela tiden varit medveten om de förutsättningarna.”
 

 

 

Opinion
Publicerad:
Bild för Anders Danielsson
Anders Danielsson
Redaktionssekreterare
 • Färre återväxtkontroller i år

  Skogsstyrelsen meddelar att de som följd av minskad budget kommer att utföra färre kontroller av såväl skogsåterväxt som biotopskydd.
 • Annons
 • Holmen investerar i byggträ

  Holmen investerar i sina sågverk för att öka såväl volymer som förädling av byggprodukter.
 • Skogspodden möter Göran Örlander

  I  avsnitt 95 samtalar Skogspodden med Göran Örlander om bland annat askåterföring och gödsling. 
 • Annons
 • Matrisfub ges extra tid

  Biometria kan ge dispens för fortsatt användning av så kallad matrisfub fram till i sommar. Dispensen gäller sågverk som är på väg, men inte hunnit slutföra, bytet av mätmetod.
 • Fortsatt få nya områdesskydd

  Bildandet av formellt skyddade skogar var fortsatt rekordlågt under förra året, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons