Miljoner till skogs- och träforskning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skog med olika trädslag av varierande ålder ska studeras. Foto: Bosse Backström/SKOGENbild
Forskare vid institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitetet har tilldelats totalt 12,7 miljoner kronor. Bland annat ska de studera skogens klimatpåverkan samt virkeskvalitet och ekonomi i kontinuitetsskogsbruk.

Fyra olika projekt ska undersöka områden som skogens klimatpåverkan, kontinuitetsskogsbruk, värmebehandlat trä samt skiktlimning kopplat till möbelindustri.

Annons
Annons

– Linnéuniversitetet har gjort en nysatsning på forskning inom temaområdet skog och trä under 2015. Det är med stor glädje vi ser att satsningen ger utdelning och att projekten samtidigt avspeglar den breda verksamheten och kopplingarna genom hela kedjan från skog till färdig träprodukt, säger Åsa Rydell Blom, prefekt vid Institutionen för skog och träteknik, i ett pressmeddelande från universitetet.

Anna Monrad Jensen, lektor i skogsskötsel, ska undersöka om träden kan återanvända sin egen koldioxid. Hon ska se om bladen hos vissa trädslag är bättre än andra på att ta upp och återanvända sin egen koldioxid. Resultaten kan användas för framtida bättre beräkningar av hur mycket koldioxid världens skogar binder.

Johan Bergh, professor i skogsskötsel, ska undersöka virkeskvalitet samt ekonomiska aspekter på kontinuitetsskogsbruk.

- En bärande tanke med kontinuitetsskogsbruk är att det ska finnas träd i olika åldrar och sorter i skogen. Metoderna har debatterats under senare år  och eftersom forskning inte bedrivits i någon större utsträckning när det gäller virkeskvalitet är området högintressant, säger Johan Bergh.

Stergios Adamopoulus, professor i virkeslära, ska i sitt projekt utvärdera hållfasthetsegenskaper hos värmebehandlat trä. Målet är att utöka användnings-området för värmebehandlat trä och förse bygg- och manufakturbranschen med träprodukter med förbättrade egenskaper.
 

Jimmy Johansson, docent i virkeslära, ska undersöka möjligheter till automation i möbelindustrin med fokus på skiktlimmat trä. Projektets mål är att Sverige ska stärka sin position internationellt genom att utveckla träförädling som komplement till den redan starka träexporten.

Forskningsanslagen kommer från Vetenskapsrådet, Formas och KK-stiftelsen.

 

Publicerad:
 • "Skogen borde få växa klart före slutavverkning"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Simon Rudin.
  SKOGENdebatt. Vad ska hända med våra fastigheter i renbetesland när vi inte får slutavverka? Det undrar skogsägare Simon Rudin som anser att utebliven tillsyn av storskogsbruket fått förödande konsekvenser.
 • Annons
 • Europa eldar med trä

  En perfekt storm har ökat efterfrågan på träbaserade bränslen över hela Europa, rapporterar DN.
 • Är det dags för nya sortiment?

  Virkespriserna har gått upp i vinter, men det har också kostnaderna för till exempel avverkning. Men även priset på energived stiger. Kan höjda priser på skogsbränsle ändra spelplanen? Kan det bli mer lönsamt att satsa på bränsleved? Eller andra mindre vanliga sortiment? Svara på månadens fråga!
 • Annons
 • Självsådd contorta blir invasiv art 

  Kategorier: contorta
  När contortatallen introducerades i Sverige trodde man inte att den kunde självföryngras. Det var fel. Nu riskerar trädslaget att bli en invasiv art på myrar i norr. 
 • Nytt nummer av SKOGEN!

  Strax dimper SKOGEN 3/2023 ner i brevlådor landet runt, men redan nu finns det tillgängligt i digital form – för både prenumeranter och lösnummerläsare. Månadens tema är Utbildningsguide.
 • Annons