Miljoner till forskning om snabbväxande trädslag i Afrika

15 december 2010 Marie Johansson, docent i träbyggnadsteknik vid Linnéuniversitetet, och Harald Säll, lektor i skog- och träteknik vid samma lärosäte, har beviljats 3 900 000 kronor i projektbidrag från SIDA. Projektet syftar till att finna lämpliga snabbväxande trädslag att plantera på torra marker i Sydafrika.

Skogsindustrin är viktig för den ekonomiska utvecklingen i Sydafrika, inte minst bland den fattiga delen av befolkningen. Ansträngningar pågår för att etablera ny skog på mark som förvaltas av bygemenskaper och att påverka småbrukare att utnyttja sin skogsmark bättre. Nyplantering av skog sker på marker som är för torra för jordbruksändamål.

Målsättningen för detta projekt är att identifiera torktåliga snabbväxande trädslag som kan producera virke av tillräckligt god kvalitet för att användas i byggindustrin eller i pappers- och massa industrin. De nyetablerade skogarna kan då bidra till att skapa en uthållig inkomst för markägarna. En viktig del av projektet handlar om att nå ut med forskningsresultaten till markägarna så att de kan sköta sin skog på bästa sätt och öka sin inkomst.

Projektet är en del av SIDA:s ”Partner driven co-operation”-program som syftar till att stimulera till och stärka samverkan mellan svenska forskare och forskare i låg- och medelinkomst länder för att bidra till minskad fattigdom och rättvis och uthållig global utveckling.

I detta projekt deltar forskare från Universitet i Stellenbosch i Sydafrika, Innventia AB och Linnéuniversitet i Sverige. Universitetet i Stellenbosch har stark kompetens på det skogliga området och arbetar med att finna nya trädslag med goda tillväxtegenskaper för plantering på torra marker. Innventia AB (fd. STFI-Packforsk) är ett svenskt forskningsinstitut inom området papper och massa. Linnéuniversitetet bidrar i detta projekt med kunskap kring materialegenskaper viktiga för byggindustrin.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb