Miljömål för skogen nås inte

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Karin Ekströmer, Skogsstyrelsen.
Det görs inte tillräckligt för att bevara hotade arter, enligt Skogsstyrelsens uppföljning av miljökvalitetsmålet Levande skogar.
Det finns allt mindre av livsmiljöer för hotade arter, enligt ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen
– För lite områdesskydd och naturvårdande skötsel i skyddade områden tillsammans med avverkning av kontinuitetsskogar ger en stor negativ påverkan på många av skogslandskapets hotade arter, säger Herman Sundqvist, generaldirektör.
En anledning till den negativa utvecklingen är att en stor del av myndighetens anslag till områdesskydd istället går till l intrångsersättning i fjällnära skog. Det är pengar som skulle ha använts till biotopskydd och naturvårdsavtal,uppger Skogsstyrelsen.
De påpekar också att det saknas kunskapsunderlag om skogar med höga naturvärden. Vidare återstår mycket av arbetet för en grön infrastruktur. inventeringar visar dessutom en hög andel skadade kulturlämningar
Även om åtgärderna inte varit tillräckliga så har ändå insatser för att förbättra miljöhänsynen gjorts. Det gäller till exempel satsningar för att öka användningen av hyggesfria metoder, hävdar Skogsstyrelsen. 
– Det är viktigt att tydliggöra att även om insatserna inte är tillräckliga, skulle tillståndet i miljön vara sämre utan dem. Vi måste också komma ihåg att många åtgärder kräver tid innan de ger full effekt i skogen. Den nuvarande skogspolitiken med krav på miljöhänsyn vid avverkning har gällt sedan 1993. Det innebär att de äldsta skogarna som etablerats med lämnad miljöhänsyn inte är äldre än cirka 30 år. Naturvärdena i dessa skogar har förutsättningar att öka för varje år som går, säger Herman Sundqvist.
På längre sikt, och under förutsättning att miljöarbetet stärks,har Skogsstyrelsen tidigare gjort bedömningen att trenden för utvecklingen i miljön kan gå i en positiv riktning. Det framgår av den fördjupade utvärderingen av miljömålen som senast gjordes 2019.
 
Publicerad:
 • Därför får de Föreningen Skogens priser

  Föreningen Skogens pristagare uppmärksammades på Forum för bioekonomi idag där de även fick motta gratulationer av Kung Carl XVI Gustaf. Här kan du läsa motiveringarna.
 • Annons
 • Trävaror lyfte Södras första kvartal

  Ökade priser på sågade trävaror gav Södras rörelseresultat för första kvartalet ett kraftigt uppsving.
 • Håll koll på lastbilens brandskydd

  Om en timmerbil drabbas av brand utan att ha rätt släckningsutrustning är det inte säkert att försäkringen gäller. Medvetenheten om detta, och brandskyddsnormer överhuvudtaget, varierar, enligt Dafo Vehicle som utvecklar släckningssystem.
 • Annons
 • "Hög tid ta itu med missuppfattningar om skog och klimat”

  SKOGENdebatt. Det finns  många missuppfattningar om skogen och klimatet. En fristående tankesmedja för skog skulle kunna nå ut med vad som behöver göras, skriver Reidar Persson
 • Virkesstudion #57 – Uppdatering med Magnus Thor

  Viktiga skogsägardatum samt kunskap från en stor skogsentreprenör sprids i det här avsnittet av Virkesstudion.
 • Annons