Miljödebatten har slagsida

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
MEDIA Myndigheter, journalister och miljöorganisationer är de som har hörts mest i debatten om nyckelbiotoper. 

Stora och små markägare har förekommit betydligt mindre i debatten.

Annons
Annons

Isabella Hallberg SramekIsabella Hallberg Sramek– Det kan ifråga­sättas, eftersom det är de senare som äger den största an­delen av skogsmarken i Sverige. De borde alltså förekomma i en högre utsträckning i debatten, säger Isabella Hallberg Sramek.

Som examensarbete har hon gjort en studie över nyckelbiotopsdebatten i fyra dagstidningar under åren 1991 till 2018.

– Intressant är också att det finns få forskare i debatten, vilket skiljer sig från tidigare studier av liknande debatter.

I debattartiklar, som alltså skrivits av de olika parterna, var miljöorganisationerna betydligt vanligare än andra intressen. Det vanliga i debatten är därmed att nyckelbiotoperna, naturen och klimatet framställs som offer medan skogsbruket och staten eller myndigheter är orsaken till problemen. Medier, stat och myndigheter samt miljöorganisationer är väldigt samstämmiga. De pekar alla ut nyckelbiotoper samt naturen och klimat som offer, skogsbruk som orsak och naturvård som lösning, enligt Isabella Hallberg Sramek.

Ofta saknas ett bredare perspektiv, att skydd av nyckelbiotoper görs i avvägning mot skogens ekonomiska och sociala värden.

– Det hade förmodligen varit bra om stat eller myndig­heter breddade sin beskrivning, eftersom de faktiskt ska se efter både skogens miljömässiga, sociala och ekonomiska intressen. Kommunikationen mellan stat eller myndigheter och enskilda mark­ägare verkar vara bristfällig.

Dagens Nyheter med sitt riksperspektiv presenterar orsak, offer och lösning i princip på samma sätt som Västerbottens-Kuriren. Det kan kanske bero på att det har funnits ett större missnöje kring nyckelbiotops­inventeringen i Norrland. Den synen kan ha spillt över på DN:s beskrivning i övriga landet, där de lokala tidningarna haft andra vinklar.

SKOGEN 1/2019

 

Opinion
Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Skogsstyrelsen bojkottar företag med lättklädd kalender

  Skogsstyrelsen stoppar sina inköp av motor- och röjsågar från Stihl. Anledningen är att företaget marknadsför sig utomlands med kalendrar med lättklädda kvinnor, enligt DN. ’
 • Annons
 • Han fick skogsvårdsstipendium

  Skogsägare Ove Larsson har fått ett skogsvårdsstipendium för sitt föredömliga skogsbruk i Linderöd och Kristianstad. 
 • ”Avverkningsstatistiken ses över just nu”

  SKOGENdebatt. Avverkningsstatistiken behöver förbättras och vi jobbar just nu med detta. Men att felräkningar skulle påverka statistiken så mycket som Bo Hektor påstår håller vi inte med om, skriver Skogsstyrelsen och SLU i en replik.
 • Annons
 • Omarrondering mottas positivt

  För första gången har beslut om omarrondering tagits i Dalarna utan att någon markägare överklagat.
 • Konkurrens av hjortar får älgen att äta tall

  Att gynna bärris och minska antalet mindre hjortdjur kan minska älgens betesskador i skogen.
 • Annons