Miljödebatten har slagsida

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
MEDIA Myndigheter, journalister och miljöorganisationer är de som har hörts mest i debatten om nyckelbiotoper. 

Stora och små markägare har förekommit betydligt mindre i debatten.

Annons
Annons

Isabella Hallberg SramekIsabella Hallberg Sramek– Det kan ifråga­sättas, eftersom det är de senare som äger den största an­delen av skogsmarken i Sverige. De borde alltså förekomma i en högre utsträckning i debatten, säger Isabella Hallberg Sramek.

Som examensarbete har hon gjort en studie över nyckelbiotopsdebatten i fyra dagstidningar under åren 1991 till 2018.

– Intressant är också att det finns få forskare i debatten, vilket skiljer sig från tidigare studier av liknande debatter.

I debattartiklar, som alltså skrivits av de olika parterna, var miljöorganisationerna betydligt vanligare än andra intressen. Det vanliga i debatten är därmed att nyckelbiotoperna, naturen och klimatet framställs som offer medan skogsbruket och staten eller myndigheter är orsaken till problemen. Medier, stat och myndigheter samt miljöorganisationer är väldigt samstämmiga. De pekar alla ut nyckelbiotoper samt naturen och klimat som offer, skogsbruk som orsak och naturvård som lösning, enligt Isabella Hallberg Sramek.

Ofta saknas ett bredare perspektiv, att skydd av nyckelbiotoper görs i avvägning mot skogens ekonomiska och sociala värden.

– Det hade förmodligen varit bra om stat eller myndig­heter breddade sin beskrivning, eftersom de faktiskt ska se efter både skogens miljömässiga, sociala och ekonomiska intressen. Kommunikationen mellan stat eller myndigheter och enskilda mark­ägare verkar vara bristfällig.

Dagens Nyheter med sitt riksperspektiv presenterar orsak, offer och lösning i princip på samma sätt som Västerbottens-Kuriren. Det kan kanske bero på att det har funnits ett större missnöje kring nyckelbiotops­inventeringen i Norrland. Den synen kan ha spillt över på DN:s beskrivning i övriga landet, där de lokala tidningarna haft andra vinklar.

SKOGEN 1/2019

 

Opinion
Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • SKOGEN nummer 3 ute nu

  Kategorier: Tidningen SKOGEN
  SKOGEN har lämnat tryckeriet men det kan bli väntan i några dagar till innan nummer 3 dimper ner i din brevlåda. Vi räknar med att den når dig i slutet av denna vecka. Anledningen är transportförseningar i coronakrisens spår. Möjligen kan liknande problem uppstå i några kommande nummer. Vi beklagar!
 • Annons
 • Skogsägare nöjda med markberedning

  Kategorier: Markberedning, Skogforsk
  Inte så estetiskt tilltalande men en nödvändig åtgärd. De flesta privata markägare är nöjda med markberedningen, enligt en studie från Skogforsk.
 • Anna Schönström

  ”Norra skog missar en chans”

  JÄMSTÄLLDHET. Omstruktureringar ger chans till förnyelse, inte minst när det gäller jämställdhet. Den chansen har de samgående skogsägarföreningarna i norr missat, anser Anna Schönström på Nyks.
 • Annons
 • Regeringen jobbsatsar på skogen

  Kategorier: skogsjobb, Naturnära jobb
  Regeringen lägger 150 miljoner kronor på jobbskapande åtgärder inom skogs- och naturvård. Tanken är att lindra de ekonomiska effekterna av coronaviruset.
 • Skogsstyrelsen ser över sin hänsynsuppföljning

  Skogsstyrelsen är missnöjd med sin egen uppföljningsmetod för hur miljöhänsyn tas vid avverkningar. Under året ska en ny metod utvecklas.
 • Annons