Miljödebatten har slagsida

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
MEDIA Myndigheter, journalister och miljöorganisationer är de som har hörts mest i debatten om nyckelbiotoper. 

Stora och små markägare har förekommit betydligt mindre i debatten.

Annons
Annons

Isabella Hallberg SramekIsabella Hallberg Sramek– Det kan ifråga­sättas, eftersom det är de senare som äger den största an­delen av skogsmarken i Sverige. De borde alltså förekomma i en högre utsträckning i debatten, säger Isabella Hallberg Sramek.

Som examensarbete har hon gjort en studie över nyckelbiotopsdebatten i fyra dagstidningar under åren 1991 till 2018.

– Intressant är också att det finns få forskare i debatten, vilket skiljer sig från tidigare studier av liknande debatter.

I debattartiklar, som alltså skrivits av de olika parterna, var miljöorganisationerna betydligt vanligare än andra intressen. Det vanliga i debatten är därmed att nyckelbiotoperna, naturen och klimatet framställs som offer medan skogsbruket och staten eller myndigheter är orsaken till problemen. Medier, stat och myndigheter samt miljöorganisationer är väldigt samstämmiga. De pekar alla ut nyckelbiotoper samt naturen och klimat som offer, skogsbruk som orsak och naturvård som lösning, enligt Isabella Hallberg Sramek.

Ofta saknas ett bredare perspektiv, att skydd av nyckelbiotoper görs i avvägning mot skogens ekonomiska och sociala värden.

– Det hade förmodligen varit bra om stat eller myndig­heter breddade sin beskrivning, eftersom de faktiskt ska se efter både skogens miljömässiga, sociala och ekonomiska intressen. Kommunikationen mellan stat eller myndigheter och enskilda mark­ägare verkar vara bristfällig.

Dagens Nyheter med sitt riksperspektiv presenterar orsak, offer och lösning i princip på samma sätt som Västerbottens-Kuriren. Det kan kanske bero på att det har funnits ett större missnöje kring nyckelbiotops­inventeringen i Norrland. Den synen kan ha spillt över på DN:s beskrivning i övriga landet, där de lokala tidningarna haft andra vinklar.

SKOGEN 1/2019

 

Opinion
Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Familjeskogsbrukets många ansikten på Hex

  På Höstexkursionen 2019 visade det sydsvenska familjeskogsbruket sina många ansikten. Olika skogsägare sätter olika prägel på landskapet. Men även olika synsätt inom familjerna skapar variation.
 • Annons
 • Bokdöd

  Ingen bot för bok

  SKADEGÖRARE. Forskarna vet inte om bokdöden kommer att fortsätta spridas. Klart är att den inte kan stoppas.
 • Spelteknik gör jobbet lättare

  Att köra skogsmaskinkranar med kranspetsstyrning ger maskinförarna en betydligt bättre arbetsmiljö. Dessutom sparar skogsbruket tid och därmed pengar. 
 • Annons
 • Här ska spån bli olja

  Kategorier: biodrivmedel, pyolysolja
  Under hösten påbörjas bygget av Europas första anläggning där sågspån omvandlas till råvara för biodrivmedel, så kallad till pyrolysolja.
 • Komatsu modell 895

  Skotarförsäljning skjuter fart

  MARKNAD. Skotarförsäljningen visar tecken på att öka jämfört med i fjol och ny etta på försäljningslistan är Komatsu. Även den genomsnittliga lastvikten ökar.
 • Annons