Miljödebatten har slagsida

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
MEDIA Myndigheter, journalister och miljöorganisationer är de som har hörts mest i debatten om nyckelbiotoper. 

Stora och små markägare har förekommit betydligt mindre i debatten.

Annons
Annons

Isabella Hallberg SramekIsabella Hallberg Sramek– Det kan ifråga­sättas, eftersom det är de senare som äger den största an­delen av skogsmarken i Sverige. De borde alltså förekomma i en högre utsträckning i debatten, säger Isabella Hallberg Sramek.

Som examensarbete har hon gjort en studie över nyckelbiotopsdebatten i fyra dagstidningar under åren 1991 till 2018.

– Intressant är också att det finns få forskare i debatten, vilket skiljer sig från tidigare studier av liknande debatter.

I debattartiklar, som alltså skrivits av de olika parterna, var miljöorganisationerna betydligt vanligare än andra intressen. Det vanliga i debatten är därmed att nyckelbiotoperna, naturen och klimatet framställs som offer medan skogsbruket och staten eller myndigheter är orsaken till problemen. Medier, stat och myndigheter samt miljöorganisationer är väldigt samstämmiga. De pekar alla ut nyckelbiotoper samt naturen och klimat som offer, skogsbruk som orsak och naturvård som lösning, enligt Isabella Hallberg Sramek.

Ofta saknas ett bredare perspektiv, att skydd av nyckelbiotoper görs i avvägning mot skogens ekonomiska och sociala värden.

– Det hade förmodligen varit bra om stat eller myndig­heter breddade sin beskrivning, eftersom de faktiskt ska se efter både skogens miljömässiga, sociala och ekonomiska intressen. Kommunikationen mellan stat eller myndigheter och enskilda mark­ägare verkar vara bristfällig.

Dagens Nyheter med sitt riksperspektiv presenterar orsak, offer och lösning i princip på samma sätt som Västerbottens-Kuriren. Det kan kanske bero på att det har funnits ett större missnöje kring nyckelbiotops­inventeringen i Norrland. Den synen kan ha spillt över på DN:s beskrivning i övriga landet, där de lokala tidningarna haft andra vinklar.

SKOGEN 1/2019

 

Opinion
Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons
 • vietnamesisk tallskog

  Exportländer drabbas hårt

  Kategorier: virkesmarknad
  VÄRLDEN. Tropiska länder tappade mycket av sin export till Europa redan i slutet av 2019.
 • Avsättningarna ökar

  De frivilliga avsättningarna ökade med nästan 45 000 hektar i fjol. Ökningen av formellt skyddad skog var 22 000 hektar.
 • Annons