Miljöbostäder byggs i trä

22 januari 2016 400 hyresbostäder kommer att byggas i Norrtälje Hamn, huvudsakligen i trä. Stadsdelen ska präglas av hållbarhetstänkande, enligt kommunen.

Miljöbostäder byggs i trä

Husen byggs främst i massivträ  och kommer att ha träfasader. Projektet består av tre kvarter som ska bli en modern tolkning av Norrtäljes befintliga stadskärna. Kvarteren utgör cirka 20 procent av bostäderna i Norrtälje Hamn.

I de tre kvarteren ingår mer än 400 hyresrätter, verksamhetslokaler samt rymmer även en möjlig förskola.

-Trä är ett byggnadsmaterial som ger positiva förutsättningar för både arkitektur, gestaltning och bidrar till att Norrtälje Hamn blir en ekologiskt hållbar stadsdel, skriver Norrtälje kommun i ett pressmeddelande.

I samband med projektet kommer byggbolaget Slättö Förvaltning att använda sig av så kallade gröna bostadshyreskontrakt. Det innebär bland annat närodlingsmöjligheter, miljöutbildning, gemensam bilpool och elbåtar.  Området ska ge goda förutsättningar att leva hållbart, både socialt och miljömässigt

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb