”Metodik bara anpassad till Sydsverige”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Veckticka på en död asp
Veckticka på en död asp, upphittad under en nyckelbiotopskurs i Rimforsa I Östergötland. Foto: Mattias Westerberg/SKOGENbild
NYCKELBIOTOPER. Metoderna för inventering utgår helt från sydsvenska förhållanden. Det är något som Skogsstyrelsen vill ändra – och ett av skälen till inventeringspausen.

Beslutet att stoppa inventering och avgränsning av nyckelbio­toper väckte starka reaktioner från bland annat miljöorganisationer. Skogsstyrelsen reagerade på kritiken med ett åtgärdspaket som innebär skärpt tillsyn i nordvästra Sverige. Samtidigt snabbas arbetet på med att ta fram nya metoder för nyckel­biotopsklassning i området. Det ska vara klart i slutet av året.

Annons
Annons

Herman SundqvistHerman Sundqvist– Stoppet för avgränsning och registrering av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige råder fort­farande. Insamling av kunskap om höga naturvärden, däremot, pågår och det har det faktiskt gjort hela tiden, säger Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen. 

Som tidigare görs detta främst i avverkningsanmälda skogar. 
– Hittar man skyddsvärda skogar rådgör man med skogs­ägaren, eventuellt kan det bli tal om formellt skydd men just nu sker alltså ingen registrering av nyckelbiotoper.
Herman Sundqvist berättar om bakgrunden till stoppet.
– Metodiken som använts för nyckelbiotoper är sprungen ur de förhållanden som råder i ­södra Sverige, med ett fragmenterat och brukat skogslandskap. Nord­västra Sverige, däremot, har stora sammanhängande ­skogar som visserligen är påverkade av brukande men de har aldrig varit hyggen, förklarar han.

Marie Larsson-SternMarie Larsson-SternMarie Larsson-Stern, styrelseordförande på Skogsstyrelsen säger också att dagens metodik är helt ”anpassad till södra ­Sveriges mosaikartade skogsbruksområden”. För att utveckla en lämplig metod för nordväst behöver man lyfta blicken från beståndsnivå, anser hon. 
– Nu identifieras höga naturvärden oftast i samband med avverkningsanmälningar och det gör att man bara tittar på det beståndet, säger hon. Kanske missas då områden som har ännu högre naturvärden. För 
att få en rättvis bild av natur­värdena skulle man behöva titta på landskapsnivå.

Man kan också tänka sig att höga naturvärden i skogen kan han­teras på flera olika sätt.
– Kanske kan skogen fortsätta brukas med förstärkt hänsyn eller med hyggesfria metoder, säger Marie Larsson-Stern.

SKOGEN 5/2017

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons