Mera tall

15 november 2012 I projektet "Mera tall" har Skogsstyrelsen och delar av skogsnäringen gått samman för att få mer tall i den svenska skogen. Målet är att svenska skogsägare ska våga satsa på tall. Det handlar mycket om att hitta en bra balans mellan skog och vilt.

Tallen har länge tappat mark i stora delar av Sverige. De rena tallskogarna minskar, och i de stora arealerna barrblandskogar finns en tydlig tendens mot att granen tar över mer och mer. Och när markägare försöker satsa på tall är betningen från klövvilt, framför allt älg och rådjur, ett stort problem.

Projektet vill öka tilltron på tallens möjligheter. Ett viktigt led är att uppnå en bättre balans mellan skog och vilt genom en bättre samverkan mellan markägare och jägare

Projektgruppen är sammansatt med personer från olika delar av den svenska skogsnäringen. Projektet pågår åren 2010 till och med 2015 men kan sedan eventuellt förlängas. Läs mer på Skogsstyrelsens hemsida

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb