Mera skog och Norra skog går ihop

5 oktober 2022 Mera skog i Jämtland AB slås samman med Norra skog

Hos det expansiva rådgivningsföretaget Mera skog, som blir dotterbolag till skogsägarföreningen, kommer merparten av personalen att fortsätta under samma varumärke som tidigare. Några medarbetare hamnar dock i Norra Skogs verksamhetsområde och arbetar därför i deras namn.

– Vår affärsidé att skapa långsiktig och lönsamt ägande för skogsföretagare matchar Norra skogs vision, arbetssätt och struktur på ett bra sätt, så denna sammanslagning känns väldigt naturlig och rätt i tid. Vår ambition är också att expandera och utveckla verksamheten ytterligare, säger Mikael Mattsson, vd och en av ägarna till Mera skog, i ett pressmeddelande.

– Vi är glada över att Meraskog blir ett dotterbolag till Norra Skog eftersom vi aktivt har valt att behålla vårt nuvarande verksamhetsområde och medlemsorganisation. Den här sammanslagningen är vi övertygade kommer ge stor medlemsnytta för alla våra 27 000 medlemmar eftersom vi tillsammans skapar en möjlighet att utvecklas ytterligare. Vi stärker virkesförsörjningen vilket ger oss trygghet i att både utveckla våra industrier samtidigt som vi får ännu starkare muskler att förädla vårt tjänsteutbud till medlemmarna, säger Patrik Jonsson, Norra Skogs chef för affärsområdet skog och virke .  

Om verksamheten efter sammanslagningen: Varumärket Mera skog används hädanefter i Härjedalen, Hälsingland. Värmland och Småland.

Tre medarbetare kommer dock att börja arbeta under Norra Skogs flagg. De är nämligen verksamma inom skogsägarföreningens område som är från Jämtland i söder till nordliga Norrbotten.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb