Mera pengar till Mera tall

8 december 2020 Skogsstyrelsen avsätter sju miljoner kronor under nästa år på projektet Mera tall.

Mera pengar till Mera tall

Syftet med projektet få upp skog av hög kvalitet, särskilt tallskog, och metoden bygger på att olika aktörer möts på lokal nivå och diskutera hur sambandet mellan skog och vilt fungerar. På så sätt kan jägare och markägare komma till en god samsyn kring skogsskötsel och förvaltning av vilt. 

Nu lanseras också en serie filmer på myndighetens Youtube-kanal som introducerar olika delar av arbetsmetoden och som kan hjälpa markägarna i deras arbete.

Läs mer här

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb