Mera känslor i skogskonflikten

20 januari 2021 Konflikter om skogen handlar allt mer om politik och kultur och mindre om tekniska frågor, visar en undersökning från Linnéuniversitetet.

Känslor spelar stor roll för skogsägarna. Det visar en ny undersökning om hur privata skogsägare och andra intressenter uppfattar och påverkas av skogskonflikter i södra Sverige.

I takt med att trycket på skogen blir allt större ökar risken för konflikter mellan olika intressegrupper

– Det vanligaste konfliktområdet idag är skydd av skog. Särskilt nyckelbiotoper, alltså skogsområden som bedöms ha stor betydelse för både växt- och djurliv. Här råder ofta skilda åsikter och den nuvarande skogspolitiken kan i vissa fall leda till motsatt effekt än den avsedda, om man inte förstår konsekvenserna till fullo, säger Rikard Jakobsson, lektor i skog och träteknik i ett pressmeddelande från Linnéuniversitet

Konflikterna kring skogen har ändrat fokus.

– De har gått från att handla om tekniska frågor, som ett hygges utformning eller bekämpningsmedel, till politiska och kulturella frågor som äganderätt och förändrad myndighetsutövning. Konflikterna är även mer synliga i debatten och många drivs mer av åsikter än av kunskaper och fakta, säger Erika Olofsson, en av forskarna bakom studien.

Man kan inte säga vad som helst hur som helst till skogsägare, är en vanlig uppfattning. Skogsägarna värderar också ansvar och vill ha kunskap. 

Studien visar att det finns ett behov av mötesplatser och dialog. Just dialog nämns av skogsaktörerna i studien som ett viktigt verktyg för att hantera motsättningar.

Länk till studien

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb