Mera känslor i skogskonflikten

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Konflikter om skogen handlar allt mer om politik och kultur och mindre om tekniska frågor, visar en undersökning från Linnéuniversitetet.
Känslor spelar stor roll för skogsägarna. Det visar en ny undersökning om hur privata skogsägare och andra intressenter uppfattar och påverkas av skogskonflikter i södra Sverige.
I takt med att trycket på skogen blir allt större ökar risken för konflikter mellan olika intressegrupper
– Det vanligaste konfliktområdet idag är skydd av skog. Särskilt nyckelbiotoper, alltså skogsområden som bedöms ha stor betydelse för både växt- och djurliv. Här råder ofta skilda åsikter och den nuvarande skogspolitiken kan i vissa fall leda till motsatt effekt än den avsedda, om man inte förstår konsekvenserna till fullo, säger Rikard Jakobsson, lektor i skog och träteknik i ett pressmeddelande från Linnéuniversitet
Konflikterna kring skogen har ändrat fokus.
– De har gått från att handla om tekniska frågor, som ett hygges utformning eller bekämpningsmedel, till politiska och kulturella frågor som äganderätt och förändrad myndighetsutövning. Konflikterna är även mer synliga i debatten och många drivs mer av åsikter än av kunskaper och fakta, säger Erika Olofsson, en av forskarna bakom studien.
Man kan inte säga vad som helst hur som helst till skogsägare, är en vanlig uppfattning. Skogsägarna värderar också ansvar och vill ha kunskap. 
Studien visar att det finns ett behov av mötesplatser och dialog. Just dialog nämns av skogsaktörerna i studien som ett viktigt verktyg för att hantera motsättningar.
 

Länk till studien

Annons
Annons

Publicerad:
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons
 • Virkesrik vinteravverkning i Skogspodden

  Nu är avsnitt 76 av Skogspodden ute. Där pratar man om en vinteravverkning som överraskade.
 • Historiskt resultat för Vida

  Kategorier: Vidas resultat 2020
  God efterfrågan på sågade trävaror gjorde 2020 till ett rekordår för Vidakoncernen.
 • Annons