Mer tid att plantera efter Gudrun

2 juli 2008 Skogsägarna i södra Sverige får längre tid på sig att plantera efter Gudrun. Lagstiftningen ändras så att sista plantan ska vara i backen den 30 juni 2010.

Sista datum för återbeskogning är därmed detsamma som för stormfällda områden efter stormen Per.

Beslutet omfattar Skåne, Blekinge, Hallands, Kronobergs, Kalmar, Västra Götalands, Jönköpings, Östergötlands, Örebro och Södermanlands län samt Nykvarn och Södertäljes kommuner i Stockholms län. För dessa områden finns också möjlighet för skogsägare att få bidrag till anläggning av skog på områden som drabbats av stormfällning.

Enligt skogsvårdsförordningen ska återbeskogning normalt ha utförts senast tre år efter avverkning i denna del av landet. Men denna tid har alltså förlängts till fem och ett halvt år. Bakgrunden är att uppåt 130 000 hektar drabbades och att både virkesbärgningen och planteringsarbetet tar tid.

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Läs massor med tips och idéer för plantering och skogsodling här.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb