Mer svenskt i internationella skogliga sammanhang

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
SKOGEN har ställt 3 snabba frågor till Jonas Rönnberg, forskare på SLU och Föreningen Skogens representant i den internationella arbetsgruppen.

Representanter från 21 myndigheter, intresseorganisationer, ­universitet och företag vägleder regeringen i arbetet med det nationella skogsprogrammet. De är ­in­delade i fyra arbetsgrupper med olika ämnesområden och träffas under landsbygdsminister Sven-Erik Buchts ledning. Arbetsgrupp 4 arbetar med internationella skogsfrågor. 

Annons
Annons

Jonas Rönnberg1. Vad har ni arbetat med hittills?
– Vi har tagit fram en gemensam målbild, vilket inte varit helt lätt eftersom det i sådana här  konstellationer finns minst lika många uppfattningar som indi­vider. Till sommaren ska arbetet utmynna i ett dokument som ska ange en färdplan för framtiden.

2. Vilka internationella frågor vill föreningen driva?
– Vi vill arbeta för bättre brukade skogar även globalt. Vi vill ta internationellt ledarskap och utnyttja den svenska skogsbruksmodellen som en plattform för ­diskussion. Vi vill få studenter intresserade av skog och globala skogsfrågor utifrån vårt koncept med Skogen i Skolan och informationsportalen Skogssverige.

3. Vad hoppas du att ni ska uppnå?
– Jag hoppas att arbetet kommer att ge ett politiskt stöd i vissa frågor, till exempel att Sverige ska ha som ambition att synas mer i internationella skogliga sammanhang. Det skulle göra det lättare att rekrytera internt för att jobba med globala skogsfrågor.

SKOGEN 1/2016

Läs mer om nationella skogsprogrammet

Publicerad:
 • Avverkningarna minskar i år

  Kategorier: skogsavverkning
  De totala avverkningarna väntas landa på 91 miljoner skogskubikmeter i år, en minskning med tre procent jämfört med förra året.
 • Annons
 • Skogspodden gör hembesök hos trädförädlare

  I avsnitt 71 besöker Skogspodden Bo Karlsson, som är skogsgenetiker, på hans gård i Södra Vi.
 • De får årets Guldkvistar

  Stora Insatser för säkrare skogsarbete, kvinnligt nätverksbyggande och nationell klimatsamordning belönas med Föreningen Skogens Guldkvistar.
 • Annons
 • "Bioekonomin blir inget slukhål av virke"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Bioekonomi
  SKOGENdebatt. Att bioekonomin kommer att orsaka ett slukhål i virkesförsörjningen sprids som en sanning. Men det är en slutsats som bygger på felaktiga antaganden, skriver Sten B Nilsson och Nippe Hylander.
 • Massafabrik

  Har botten gått ur massavedsmarknaden?

  Priserna faller, pappersmaskiner stänger. Tror du att det kommer en återhämtning, eller kommer svensk massaved att konkurreras ut när produktionen ställs om från grafiskt papper till förpackningar? Eller är våra svenska träfibrer och vår teknik oslagbara? Svara på månadens fråga!
 • Annons