Mer svenskt i internationella skogliga sammanhang

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
SKOGEN har ställt 3 snabba frågor till Jonas Rönnberg, forskare på SLU och Föreningen Skogens representant i den internationella arbetsgruppen.

Representanter från 21 myndigheter, intresseorganisationer, ­universitet och företag vägleder regeringen i arbetet med det nationella skogsprogrammet. De är ­in­delade i fyra arbetsgrupper med olika ämnesområden och träffas under landsbygdsminister Sven-Erik Buchts ledning. Arbetsgrupp 4 arbetar med internationella skogsfrågor. 

Annons
Annons

Jonas Rönnberg1. Vad har ni arbetat med hittills?
– Vi har tagit fram en gemensam målbild, vilket inte varit helt lätt eftersom det i sådana här  konstellationer finns minst lika många uppfattningar som indi­vider. Till sommaren ska arbetet utmynna i ett dokument som ska ange en färdplan för framtiden.

2. Vilka internationella frågor vill föreningen driva?
– Vi vill arbeta för bättre brukade skogar även globalt. Vi vill ta internationellt ledarskap och utnyttja den svenska skogsbruksmodellen som en plattform för ­diskussion. Vi vill få studenter intresserade av skog och globala skogsfrågor utifrån vårt koncept med Skogen i Skolan och informationsportalen Skogssverige.

3. Vad hoppas du att ni ska uppnå?
– Jag hoppas att arbetet kommer att ge ett politiskt stöd i vissa frågor, till exempel att Sverige ska ha som ambition att synas mer i internationella skogliga sammanhang. Det skulle göra det lättare att rekrytera internt för att jobba med globala skogsfrågor.

SKOGEN 1/2016

Läs mer om nationella skogsprogrammet

Publicerad:
 • Kraftiga skogsbränder kan öka kolupptag

  Kategorier: skogsbränder, kolupptag
  Skogen som växer upp efter en skogsbrand kan, under vissa förhållanden, kompensera för brandens kolutsläpp, enligt amerikanska klimatforskare.
 • Annons
 • Drifttid upp, prestation ned

  Uppstädning efter stormar drog sannolikt ned skogsmaskinernas effektivitet i den senaste produktivitetsundersökning som gjorts.
 • Fossilfritt hela vägen till kund

  Södra lanserar nu produkter där ingen fossil energi använts vare sig inom framställning eller transport.
 • Annons
 • ”Produktivitet får inte gå ut över kvalitet”

  När kraven på lönsamhet, produktivitet och hänsyn ska samsas är det upp till entreprenören och ytterst maskinföraren att lösa ekvationen. Just produktivitet är ett laddat ord och många vill hellre prata om kvalitet.
 • Ny klassning av bränsleved

  Den 13 september inför Biometria klassning av bränsleved i två klasser, prima och utskott.
 • Annons