VILTBETE.

Mer snö, mer betesskador

17 mars 2018 I delar av landet med stort snödjup och sträng kyla är det risk för ökade älgbetesskador när fler djur än vanligt samlas på begränsade områden.

Mer snö, mer betesskador

I norra Sverige finns ett talesätt om att på trettondedagen har vinterns halva snötäcke lagt sig. Om det stämmer skulle det innebära att snödjupet fram emot våren kommer att ligga på dryga två meter i stora områden.

Snömängderna kommer med stor sannolikhet att orsaka ökade älgbetesskador. Dels blir betesperioden på vinterbetesplatser betydligt längre i förhållande till en normal vinter.
Dels tvingas även de djur som vanligen inte går speciellt långt från hemområdena att uppsöka områden med mindre djupt snötäcke.

Magnus Furmark som är skogsinspektor på Norra skogsägarna har ett mycket stort verksamhetsområde och har noterat vad som sker i älgstammen denna vinter. 
– Till skillnad från flera år i rad utan ­större geografiska rörelser i älgstammen blev det en ordentlig älgvandring denna vinter på grund av mycket snö som kom tidigt. Nu står det mycket älg koncentrerat och de rör sig väldigt lite, säger Magnus Furmark. 
– De måste äta för att leva och vi vet vad det innebär.

Redan tidigt var väderleksförhållandena i form av djup snö och sträng kyla svåra. I mitten av november var snötäcket i höglänt terräng mellan älvdalarna i Lappland redan halvmetern eller mer. Vid årsskiftet var ett meterdjupt snötäcke ingen ovanlighet. 
Redan i detta läge var det tydligt att speciellt älgkalvarna hade det svårt.

Snödjupet gjorde att älgarnas vandring mot dalgångar med tunnare snötäcke startade långt tidigare än under en normal vinter.  
En betydligt längre betesperiod i vinterbetesområdena innebär naturligtvis ett hårdare betestryck. Dessutom leder snödjupet till att alla älgar försöker spara energi genom att följa i andra älgars spår.  Effekten blir att det samlas fler djur på förhållandevis små arealer i jämförelse med en vinter med normalt snödjup.

En annan faktor som ytterligare spär på betesskadorna är att det har varit ordentligt kallt under längre perioder. I vanliga fall rör sig älgarna en hel del inom sitt vinter­område. När sträng kyla råder sparar alla djur, även älgar, energi på att ligga helt still mellan dygnets betesperioder. 
Betet blir då koncentrerat till förhållandevis små arealer – med svåra älgbetesskador som följd.

SKOGEN 2/2018

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb