Mer snö, mer betesskador

Bild för Matts Bildström Written by Matts Bildström On the
Tre älgar springer i snön mot skogen
När snötäcket ligger runt en meter eller mer är det svårt för älgarna att ta sig fram, speciellt kalvar. Mycket talar för att älgstammen kommer att decimeras innan vintern är över. Foto: Matts Bildström
VILTBETE. I delar av landet med stort snödjup och sträng kyla är det risk för ökade älgbetesskador när fler djur än vanligt samlas på begränsade områden.

I norra Sverige finns ett talesätt om att på trettondedagen har vinterns halva snötäcke lagt sig. Om det stämmer skulle det innebära att snödjupet fram emot våren kommer att ligga på dryga två meter i stora områden.

Annons
Annons

Snömängderna kommer med stor sannolikhet att orsaka ökade älgbetesskador. Dels blir betesperioden på vinterbetesplatser betydligt längre i förhållande till en normal vinter.
Dels tvingas även de djur som vanligen inte går speciellt långt från hemområdena att uppsöka områden med mindre djupt snötäcke.

Magnus Furmark som är skogsinspektor på Norra skogsägarna har ett mycket stort verksamhetsområde och har noterat vad som sker i älgstammen denna vinter. 
– Till skillnad från flera år i rad utan ­större geografiska rörelser i älgstammen blev det en ordentlig älgvandring denna vinter på grund av mycket snö som kom tidigt. Nu står det mycket älg koncentrerat och de rör sig väldigt lite, säger Magnus Furmark. 
– De måste äta för att leva och vi vet vad det innebär.

Redan tidigt var väderleksförhållandena i form av djup snö och sträng kyla svåra. I mitten av november var snötäcket i höglänt terräng mellan älvdalarna i Lappland redan halvmetern eller mer. Vid årsskiftet var ett meterdjupt snötäcke ingen ovanlighet. 
Redan i detta läge var det tydligt att speciellt älgkalvarna hade det svårt.

Snödjupet gjorde att älgarnas vandring mot dalgångar med tunnare snötäcke startade långt tidigare än under en normal vinter.  
En betydligt längre betesperiod i vinterbetesområdena innebär naturligtvis ett hårdare betestryck. Dessutom leder snödjupet till att alla älgar försöker spara energi genom att följa i andra älgars spår.  Effekten blir att det samlas fler djur på förhållandevis små arealer i jämförelse med en vinter med normalt snödjup.

En annan faktor som ytterligare spär på betesskadorna är att det har varit ordentligt kallt under längre perioder. I vanliga fall rör sig älgarna en hel del inom sitt vinter­område. När sträng kyla råder sparar alla djur, även älgar, energi på att ligga helt still mellan dygnets betesperioder. 
Betet blir då koncentrerat till förhållandevis små arealer – med svåra älgbetesskador som följd.

SKOGEN 2/2018

 

Publicerad:
Bild för Matts Bildström
Matts Bildström
Frilansjournalist och fotograf
 • Studie ser tveksam nytta med barkborrefällor

  Det är tveksamt om granbarkborrefällor minskar angreppen på den närliggande skogen enligt en ny studie.
 • Annons
 • Förlust ”som väntat” för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Det första rörelseresultat efter fusionen visar en förlust på 95 miljoner. "Helt enligt förväntningarna", kommenterar Norra Skog.
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons