Mer skog än väntat på jordens torrmarker

12 maj 2017 Två femtedelar av jordens landyta består av torrmarksområden. Inventeringar visar nu att det finns betydligt mer skog i dessa områden än man tidigare trott. Den nya kunskapen är till stor nytta i klimatarbetet.

Mer skog än väntat på jordens torrmarker

– Inventeringen har funnit nära en halv miljard hektar skog som aldrig tidigare har rapporterats, säger Lars Laestadius från SLU som har haft en viktig roll i projektet.

Enligt den nya inventeringen finns det 1079 miljoner hektar skog i torrmarkerna.

Detta kan jämförs med tidigare års uppskattningar som gjorts med konventionell markkartering och gett väldigt olika svar, från 100 till 542 miljoner hektar.

Inventeringen, som letts av FAO, bygger på en helt ny metodik och visar att det finns betydligt mer träd och skog i dessa områden än som tidigare antagits. Det som har gjorts är en visuell stickprovsinventering av världens torrmarker (från savann till öken) med de högupplösta gratisbilderna i Google Earth som främsta källa.

– Den ”nyupptäckta” skogsmarken motsvarar en yta stor som Amazonas, men det handlar om glesa, låga och utspridda skogsbestånd, förtydligar Lars Laestadius i ett pressmeddelande från SLU.

Nära hälften finns i Afrika, resten i Australien och Sydamerika.

Den förbättrade kunskapen om mängden träd, och därmed kolförrådet, i torrområden är till nytta i klimatarbetet. Den minskar exempelvis. osäkerheten i uppskattningar av jordens kolbalans. Bättre kunskap om förutsättningarna för beskogning av torrmarker kan också komma till nytta i markvårdsprojekt, bland för att motverka ökenspridning.

– En försvarlig del av träden växer på jordbruksmark där träden bidrar till ökade skördar och tillgång till brännved och kreatursfoder. Dessutom har hushållen en möjlighet att sälja virke i utbyte mot pengar när det tryter i ladorna.

Lars Laestadius framhåller hur viktigt det är att uppmärksamma de torra markerna, då de ofta faller mellan stolarna. Torrmarkernas träd har i stort sett ignorerats av alla utom de människor som bor där.

– Till skillnad från i regnskogen som får stor uppmärksamhet bor det mycket folk i torrskogarna , som får liten uppmärksamhet. Och det är torrskogens människor som drabbas av återkommande svält. Vi ser det även i dessa dagar. Och den förväntade klimatförändringen kommer att göra saken värre, säger Lars Laestadius.

* Studien har letts av Danilo Mollicone och Nora Berrahmouni från FAO i Rom (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation).

.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb