Mer pengar till regionala skogsstrategier

6 december 2021 Landets 21 län får dela på ett extra anslag på 2,5 miljoner kronor för att arbeta med regionala skogsstrategier.

Mer pengar till regionala skogsstrategier

Under 2021 har tidigare 7 miljoner kronor betalats ut till de regionala strategierna som jobbar för att skogen ska bidra med hållbar tillväxt och nya jobb.

Skogsstyrelsen säger i ett pressmeddelande att man har fått signaler om att mer medel behövs., vilket nu har beviljats av regeringen.De regionala skogsprogrammen tas fram genom dialog mellan myndigheter samt skogliga företag och ideella organisationer. Tanken är att de ska behandla frågor med betydelse för samhällsutvecklingen som hållbart skogsbruk, skogens roll för klimatet samt stärkt konkurrenskraft för företagen. Arbetet ska också verka för en stabil och långsiktig kompetensförsörjning till skogsbruket och andra stödjande branscher. Länen och regionerna ansvarar för att koordinera arbetet.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb