Mer drivning men mindre maskinutnyttjande

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Under det senaste året har prestationen i drivning ökat medan maskinutnyttjandet har minskat något. Troligen är det förra en effekt av att uppstädningen efter stormarna avslutats, enligt Skogforsks senaste uppföljning av skogsbrukets produktivitet. 

Resultatet bryter mot de senaste årens trend; prestationen ökar och TU (maskinernas tekniska utnyttjandegrad) minskar. Prestationshöjningen kan förklaras av att den komplicerade uppstädning efter de senaste årens stormar till största delen är avklarad, skriver Skogforsk i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

Medelstammens storlek är en viktig faktor för skogsmaskinernas prestation – större träd är billigare att avverka och skota än små träd. I södra Sveriges gallringar har medelstammen minskat, vilket kan ha påverkat skotningens effektivitet. I norra Sveriges gallringsbestånd är medelstammen ungefär densamma som tidigare, och i landets slutavverkningar har den ökat något vilket ger effektivare drivning. 

Skogforsk har följt skogsbrukets produktivitet varje år sedan 2008.

Läs mer hos Skogforsk

Publicerad:
 • Domar om nyckelbiotoper överklagas

  Skogsstyrelsen överklagar de domar som anser att markägare ska kunna överklaga nyckelbiotopsregistreringar.
 • Annons
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Vacker men inte så växtlig

  Kategorier: SKOGENs ledare, Björk
  Det finns 800 växter och djur som gillar ­björken. Ytterligare 800 älskar den! Och på senare årtionden har även vi människor fått upp ögonen igen för vår vita vän: Sedan 1950-talet har björken fördubblat sin volym i de svenska skogarna. I ungskogarna har den i dag samma virkesvolym som granen. Och sett till arealen breder den också ut sig.
 • Permitterade erbjuds gröna jobb

  Kategorier: LRF, gröna jobb, plantor
  Permitterade kan få jobb inom de gröna näringarna. 8 000 personer erbjuds arbete varav 3 000 inom skogsplantering, skriver LRF i ett förslag som lämnats till Tillväxtverket.
 • Annons
 • Virkesstudion #28 – Coronaspecial

  Kategorier: Virkesstudion #28
  I det nya avsnittet av Virkesstudion diskuteras hur den rådande coronakrisen påverkar skogsnäringen. 
 • ”Så når felaktigheter om avskogning söndagsbilagorna”

  SKOGENdebatt. Varje år publicerar WRI alarmerande siffror om avskogning som letar sig in i söndagsbilagorna i Sverige. Det är bara ett problem: Sifforna stämmer helt enkelt inte, skriver Reidar Persson, tankesmedjan Sifi.
 • Annons