Mer död ved i skogen

23 september 2010 Volymen död ved i Sveriges skogar har ökat med drygt 25 procent sedan mitten av 1990-talet och fortsätter att öka. Det framgår av nyutgiven officiell statistik från Riksskogstaxeringen vid SLU.

Mängden död ved är högst i de skyddade skogarna med cirka tre gånger mer död ved per hektar än utanför skyddade områden: 22, 4 respektive 7,8 kubikmeter per hektar.

— Det är positivt att mängden död ved ökar i skogen eftersom många arter är beroende av död ved för sin överlevnad, säger Per Nilsson, som är redovisningsansvarig på Riksskogstaxeringen vid SLU.

Även landets totala virkesförråd fortsätter att öka och uppgår till drygt 3100 miljoner skogskubikmeter. Det förklaras främst av en fortsatt ökning av tall- och lövträdsförrådet. Skogens tillväxt är fortsatt hög med 121 miljoner skogskubikmeter per år.
 
Årets temaavsnitt i publikationen Skogsdata 2010 handlar om contortatallen. Det har gått 40 år sedan storskalig plantering med contortatall påbörjades i Sverige.

— Jämfört med vår inhemska tall har contortan i snitt producerat 39 procent mer volym vid samma ålder och på jämförbar mark. Men vi ser också att contortatallen drabbas av fler skador än vår inhemska tall, framförallt stambrott, och att den har fler kvalitetsfel, berättar Neil Cory vid SLU som författat temaavsnittet.

I dag finns drygt 475 000 hektar contortaskog i landet, huvudsakligen i Norrland. Contortaskogarna har nu hunnit växa så pass länge att contortan blivit Sveriges sjunde vanligaste trädslag.
 
Gå gärna in på Riksskogstaxeringens hemsida och statistikportal där det finns en stor mängd statistik och analyser om Sveriges skogar.

Ladda ned Skogsdata 2010 som pdf eller beställ som trycksak

Läs mer om riksskogstaxeringen»

Ladda ner Skogsdata som pdf»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb