Mer contorta lönsamt för Holmen

27 september 2007 Med intensivare skogsskötsel kan tillväxten i Holmens skogar öka med minst 25 procent.

— Ökad användning av förädlat plantmaterial och contortatall skulle öka tillväxten markant utan att kostnaderna ökar nämnvärt, säger Rune Simonsen, Skogforsk.

Mer contorta lönsamt för Holmen

28 tänkbara skötselåtgärder har bedömts. Nästan alla är lönsamma. Vid måttligt ökade investeringar i skogsvård är det mest lönsamma att satsa på contorta och mer förädlade skogsodlingsmaterial. Vi ännu högre investeringsbudget blir också dikesrensning, ökad snytbaggeskydd och skogsgödsling intressant för Holmen Skog.

Troligen kommer inte samtliga lönsamma åtgärder att genomföras, eftersom bland annat risker och miljökonsekvenser också måste vägas in. Bakom kalkylerna står Skogforsk och SLU.

Text: Erik Viklund erik@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb