Mer björk kräver mer kunskap

19 mars 2019 Efter björkens svåra år ökar intresset och efterfrågan. Det märker ­Vanhälls björksåg, men det är svårt att få tag på råvara. Det behövs mer kunskap – inte bara bland skogsägare, utan även bland virkesköpare och maskinförare.

Under ett par år har det varit tuffa tider för Vanhälls björksåg i Smedjebacken i Dalarna, men nu har det vänt. Efterfrågan ökar, fler har anställts och investeringar görs som ska öka produktionen ytterligare.

Varje år sågas ungefär 20 000 kubik björkråvara som köps upp i en radie på 20 mil kring sågverket. Främst sågar man för Hultafors tumstocksfabrik, Stolab, Jordan tandpetare och Ikea. 

Erik StålErik StålAtt man inriktade sig på björk var en ren tillfällighet. 
– Hultafors gjorde sin tumstock i oxel, men fick rå­varubekymmer. Det var svårt att få tag på oxel. Kring 1970-talet var de ute och åkte i trakterna och såg mycket fin björk. De svängde ner och knackade på för att fråga om vi kunde såga ett provlass och på den vägen är det, berättar Erik Stål, råvaruchef på Vanhälls björksåg.

Sågen har ett strategiskt läge i ett stråk som sträcker sig över Mellansverige, Norge, Finland och Ryssland där det finns mycket fin björk. Ändå är det svårt att få tag på råvara. Under en period från femtio- till åttio­talet betraktades björken som ett problem i skogs­bruket och besprutades bland annat med bekämpningsmedlet hormoslyr. 
– Vi har alltid haft problem att få tag i björkråvara från skogen i de mängder vi behöver.

Läs hela artikeln i SKOGEN 2/2019
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt – som prenumerant eller lösnummer 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb