Mer än ett jobb

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Familjeskogsbrukets frågor har följt Sven Erik Hammar under hela hans liv. Nu belönas han med Föreningen Skogens finaste pris.

Greve Carl Bernadottes skogspris för utomordentliga tjänster åt det svenska skogsbruket går i år till Sven Erik Hammar som är ordförande för LRF Skogsägarna sedan 2012.

Annons
Annons

På frågan vad han själv är stolt över blir det självklara svaret: Att få representera så många av landets familjeskogsbrukare. Om han måste svara på vad han är mest stolt över som han själv har åstadkommit säger han att det var speciellt när han och en rad olika näringar lyckats hitta former för markanvändning i Härjedalen där han bor. Besöksnäring, rennäring, jordbrukare och skogsbrukare samverkar nu ”med flexibla avtalslösningar och respekt för äganderätten”, berättar han.

– Det arbetet genomsyras av förståelse för varandra, som exempelvis för rennäringens behov av vinterbete, men också förståelse för bygdens utveckling

Han önskar att det fungerade lika bra på ett nationellt plan.

– Politiker och myndigheter skyller på varandra och skjuter ifrån sig. De som borde göra avvägningar mellan produktions- och miljömål gör det inte, säger Sven Erik Hammar.

Risken är att drivkrafterna urholkas hos landets familjeskogsbrukare som faktiskt står för majoriteten av råvaruförsörjningen från skogen.

– Politikerna spelar ett högt spel, anser han.

Det handlar dessutom om extremt dålig tajming. Nu när man vet att de största klimatvinsterna görs när trä ersätter fossila material gäller det att agera.

Privatpersonen Sven Erik är inte lätt att skilja från ordförande Hammar. De två rollerna flyter lätt ihop. Skogen är jobbet i stan och skogen är fritidsintresset hemma på släktgården i Härjedalen där han växte upp.

Läs hela intervjun i tidningen SKOGEN 3/2018 som utkommer 27 mars.

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Annons
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Annons
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Ungskogsröjning ökar

  Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
 • Annons