Mer än ett jobb

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Familjeskogsbrukets frågor har följt Sven Erik Hammar under hela hans liv. Nu belönas han med Föreningen Skogens finaste pris.

Greve Carl Bernadottes skogspris för utomordentliga tjänster åt det svenska skogsbruket går i år till Sven Erik Hammar som är ordförande för LRF Skogsägarna sedan 2012.

Annons
Annons

På frågan vad han själv är stolt över blir det självklara svaret: Att få representera så många av landets familjeskogsbrukare. Om han måste svara på vad han är mest stolt över som han själv har åstadkommit säger han att det var speciellt när han och en rad olika näringar lyckats hitta former för markanvändning i Härjedalen där han bor. Besöksnäring, rennäring, jordbrukare och skogsbrukare samverkar nu ”med flexibla avtalslösningar och respekt för äganderätten”, berättar han.

– Det arbetet genomsyras av förståelse för varandra, som exempelvis för rennäringens behov av vinterbete, men också förståelse för bygdens utveckling

Han önskar att det fungerade lika bra på ett nationellt plan.

– Politiker och myndigheter skyller på varandra och skjuter ifrån sig. De som borde göra avvägningar mellan produktions- och miljömål gör det inte, säger Sven Erik Hammar.

Risken är att drivkrafterna urholkas hos landets familjeskogsbrukare som faktiskt står för majoriteten av råvaruförsörjningen från skogen.

– Politikerna spelar ett högt spel, anser han.

Det handlar dessutom om extremt dålig tajming. Nu när man vet att de största klimatvinsterna görs när trä ersätter fossila material gäller det att agera.

Privatpersonen Sven Erik är inte lätt att skilja från ordförande Hammar. De två rollerna flyter lätt ihop. Skogen är jobbet i stan och skogen är fritidsintresset hemma på släktgården i Härjedalen där han växte upp.

Läs hela intervjun i tidningen SKOGEN 3/2018 som utkommer 27 mars.

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Färre återväxtkontroller i år

  Skogsstyrelsen meddelar att de som följd av minskad budget kommer att utföra färre kontroller av såväl skogsåterväxt som biotopskydd.
 • Annons
 • Holmen investerar i byggträ

  Holmen investerar i sina sågverk för att öka såväl volymer som förädling av byggprodukter.
 • Skogspodden möter Göran Örlander

  I  avsnitt 95 samtalar Skogspodden med Göran Örlander om bland annat askåterföring och gödsling. 
 • Annons
 • Matrisfub ges extra tid

  Biometria kan ge dispens för fortsatt användning av så kallad matrisfub fram till i sommar. Dispensen gäller sågverk som är på väg, men inte hunnit slutföra, bytet av mätmetod.
 • Fortsatt få nya områdesskydd

  Bildandet av formellt skyddade skogar var fortsatt rekordlågt under förra året, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons