”Men ämnet för debatten var ju något helt annat...”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
SKOGENdebatt. Vi kan säkert ta en debatt om hållbar utveckling också. Men denna gång handlade den om något annat, nämligen vikten av att inte sprida felaktiga fakta i media, skriver Jonas Jacobsson till Peter Lindgren i en slutreplik som därmed sätter punkt för den här diskussionen.

Det är nu läge för inblandade forskningsinstitutioner, myndigheter och där verksamma personer att ta ett steg tillbaka och tänka efter vad det är för normer och strukturer, som gör att man hamnar så snett som man gjort i detta och andra fall.

Annons
Annons

 

När nu Peter Lindgren visat sig vara resistent mot både humor, Runebergs poesi och skapelsekraften, så får jag försöka tala allvar.

Jag har i denna debatt inte med ett ord berört frågan om hur man skall nyttja skogen för hållbar utveckling eller vilka skötselmetoder som då kan vara lämpliga. Vi kan säkert ta en sådan debatt också, men här har det gällt vikten av att inte sprida alternativa och felaktiga fakta i media och betydelsen av att beakta både plus- och minusposter när man bedömer hur mängden biologiskt värdefulla skogar utvecklas över tid. Det är faktiskt obegripligt att inte Peter Lindgren ser det.  

Ja, det handlar om värderingar, och jag har kritiserat forskare och myndighetspersoner, som mot bättre vetande sprider orimliga, felaktiga och ensidiga uppgifter om skogsbruket i Sverige. Det går inte att försvara.

JONAS JACOBSSON, skoglig doktor

Illustration: Martin Jacobsson

 

Läs också

Peter Lindgren 15 maj: Vad är det han säger – återskapande?

Jonas Jacobsson 12 maj: Rena felaktigheter borde oroa

Peter Lindgren 11 maj: Är 16 000 hektar avverkade biologiskt värdefulla  skogar per år okej?

Jonas Jacobsson 29 april: Till attack mot skogsnäringen – men nån hade visst räknat fel

 

 

 

Opinion
Publicerad:
 • Höjda sågtimmerpriser i hälften av kommunerna

  Massavedspriserna sänktes i flera regioner medan sågtimmerpriserna höjdes i i 139 av landets 290 kommuner. Så summeras september av Virkesbörsen.
 • Annons
 • Fredrik Munter

  Utdelning kan utebli

  MELLANSKOG. Pandemin satte stopp för den utlovade vinst­delningen till medlemmarna, men en ny timmerpremie är ett led i arbetet för ökad medlemsnytta i landets kanske besvärligaste virkesområde.
 • Fjällnära ersättningsärenden prioriteras

  Skogsstyrelsen lovar att skyndsamt slutföra hundra pågående ersättningsärenden rörande fjällnära skog.
 • Annons
 • Matts Rolander

  Hållbar skog – bra reklam

  På brandområdet i Västmanland växer det nu så det knakar och Matts Rolander som är Skogsstyrelsen regionala viltsamordnare i Svealand ser ett stort röjningsbehov i tallungskogen. 
 • ”Skogsindustrin föröder svensk natur och våra barns framtid”

  "Skogsindustrierna och politikerna uppvisar en brist på helhetssyn. Det är bråttom att rädda vår natur. Den siste november ska skogspolitiska utredningen lämna sitt betänkande", skriver Peter Lindgren på DN:s insändarsidor och ger förslag på åtgärder.
 • Annons