Mellansvenska skogsägare brandkompenseras

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto:Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Mellanskog förmedlar nu ut ytterligare kompensation till de medlemmar som drabbades av den stora skogsbranden i Västmanland för två år sedan. Tre kronor per kubikmeter virke utbetalas.

Mellanskog förmedlar nu totalt 400 000 kronor till skogsägarna.

Annons
Annons

– För oss är det viktigt att skogsägarnas konsekvenser av branden blir så lindriga som möjligt, därför har den här kompensationen varit principiellt viktig, säger Niklas Fogdestam virkesområdeschef i Västmanland, i ett pressmeddelande från Mellanskog.

Så snart branden var släckt startade arbetet med att få ut det brandskadade virket. För att snabbt få entreprenörer på plats valde Mellanskog att höja ersättningen till entreprenörerna med syfte att kompensera för de ökade kostnaderna i samband med körning i brandområdet. Detta var en kostnad som i slutändan belastade Mellanskogs branddrabbade medlemmar.

Nästan ett år efter branden, i juli 2015, beslutade regeringen att betala ut ett särskilt stöd till entreprenörer i brandområdet med sex kronor per kubikmeter virke. Då entreprenörerna redan kompenserats för sina merkostnader slöt Mellanskog ett avtal med 12 av 16 entreprenörer om att en del av summan skulle återföras till de branddrabbade medlemmarna. Av de sex kronor per kubikmeter som betalades ut från staten går därför tre kronor per kubikmeter nu tillbaks till skogsägare som är medlemmar i Mellanskog, de tolv entreprenörerna behåller två kronor per kubikmeter virke. Inga pengar stannar hos Mellanskog utan allt går tillbaks till dem som drabbades av branden.

– Vi uppskattar verkligen att entreprenörerna medverkar till detta initiativ. Det bygger på ett ömsesidigt förtroende och en gemensam vilja att skapa bra villkor för Mellanskogs medlemmar, avslutar Niklas Fogdestam.

Publicerad:
 • Hjälp till att göra rutan säker

  Kör du skogsmaskin och har råkat ut för att säkerhetsrutan oväntat spricker? I så kan din erfarenhet bidra till att lösa ett mysterium - och minska risken för olyckor.
 • Annons
 • ”Prispress kan blåsa bort ungas framtidstro”

  SKOGENdebatt. Jag fick förfrågan om att skriva en krönika om ungas framtidstro inom skogsmaskinsbranschen. Sanningen är att den är ljus idag – men kan vara bortblåst i morgon. Det skriver Julia Björnfot, lärare på naturbruksgymnasium.
 • Arvsmassa hos granbarkborre kartlagd

  Forskare har lyckats kartlägga granbarkborrens hela arvsmassa. Det är ett viktigt steg mot effektiv, artspecifik bekämpning av skadegöraren.
 • Annons
 • Virkesmätning med AI får grönt ljus

  Kategorier: virkesmätning, Biometria, Asta
  Biometria inför nu AI som ett ordinarie inslag i virkesmätningen på vissa mottagningsplatser. På sikt leder det till sänkta kostnader för kunderna, uppger de.
 • Så stort är hyggesfritt skogsbruk

  För första gången har Skogsstyrelsen tagit fram statistik över hyggesfritt skogsbruk. Den visat att det bedrevs på 644 000 hektar förra året.
 • Annons