Mellanskogs rörelseresultat

10 december 2009 ... för perioden januari-augusti uppgick till 3,3 Mkr.

Det är en minskning från 14,1 miljoner mot samma period förra året. Den omsatta virkesvolymen har minskat 11 procent och det krävdes därför kraftiga besparingar för att få ett positivt resultat.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb