Medias makt och ansvar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR ”Pennan är vassare än svärdet” är ett begrepp som myntades på 1800-talet. Idag har pennan som vapen förstärkts med både ljud, bild och blixtsnabba kommunikationskanaler. Medias makt är stor. Men hur är det med medias bild av, och relation till, svensk skogsnäring? Läs Marianne Erikssons, styrelseledamot i Föreningen Skogen, krönika.

Härom veckan sände SVT Västerbotten ett nyhetsinslag där en skogsekolog utgjöt sig över hur hyggenas ”framväxt” (reporterns ord) hotar att utrota många växter och djur. I en skicklig kartanimering visades hur hyggen tagits upp från 1950-talet till idag. Dock visade inte animeringen den nya skogens framväxt. En gång hygge alltid hygge verkade vara devisen. En intressant analys av TV-inslagets fakta finns att läsa på naturvårdsexperten Gunnar Lindéns blogg.

Annons
Annons

I anslutning till nyhetsinslaget fanns på SVTs webbsida en öppen omröstning bland tittarna om vad vi ska använda skogen till. Alternativen var:
- Den ska ge vinst
- Den är för naturupplevelser
- Den ska bevaras för växter och djur
Ord har makt. Ord gör skillnad. Ord som ”vinst” leder tankarna till giriga multinationella bolag medan ord som ”naturupplevelser”, ”växter och djur” klingar positivt. Och följaktligen har 70% av de som svarat lagt sin röst på att skogen ska bevaras för växter och djur. Tänk om det istället för ”vinst” stått ”jobb”, ”försörjning” eller ”klimatnytta”. Tänk om.

Det ovan nämnda nyhetsinslaget om hyggen och artutrotning orsakade förstås ramaskrin i skogsnäringen. Till SVTs försvar kan nämnas att man då släppte fram en företrädare för skogsbruket i en replik.

”För tv-avgiften får du program som är oberoende, opartiska och sakliga.” Så står det i SVTs programförklaring. Efter att ha surfat runt en stund bland skogsinslag på SVTs web känner jag mig långt ifrån övertygad om att man lever upp till detta. Antalet positiva inslag om skogsnäringen är lätt räknade, de kritiska och negativa är betydligt fler. För att vara säker på att hitta något positivt sökte jag efter skogsbruk och klimat. Av de 30 första träffarna var det bara en (1!) som tydligt lyfte fram ett aktivt skogsbruks klimatnytta. Där försvann hoppet om att via SVT få spridning av den positiva rapport som det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Future Forests just presenterat om skogsbruk och klimat.

Skogsnäringen är viktig för Sverige. Extra viktig är den för landsbygden eftersom det är där skogen växer. Det är där den planteras, röjs, avverkas, transporteras och i några, alltför få, fall förädlas. Hur skildras då landsbygden i SVT? Ja enligt en artikel i tidningen Journalisten är inslagen från landsbygden synnerligen få i SVTs nationella nyhetsprogram. Just nu sänder SVT serien ”Resten av Sverige”. Där målas med svarta penseldrag en dyster bild av landsbygden upp. I skrivande stund har jag sett två av de tre programmen och håller hittills med den ledarskribent som istället efterlyser en dokumentär om landsbygdens möjligheter. Ett tips till SVT är att börja hos entreprenören och bloggaren Martin Moraeus som ser, och beskriver, möjligheter istället för eländes elände på landsbygden.

Detta om SVT. Hur är det då med likaledes statsfinansierade Sveriges Radios skildringar av skogsnäringen? Ja av de 20 första träffarna på ”skogsbruk” på SRs web handlade 11 om hyggesfritt skogsbruk, metoder som passar på några procent av Sveriges skogsmarker. Av de övriga var 3 positiva, 4 negativa och resten neutrala för skogsbruket.

Medierna är mäktiga, men inte allsmäktiga. Ett ansvar vilar också på oss mediakonsumenter att tolka det som framförs. Bra frågor att ställa sig är: Vem är det som säger detta? och Varför säger man detta? ”Pennan är själens tunga” gäller även för kanaler som säger sig vara oberoende, opartiska och sakliga.  

 

Marianne Eriksson
styrelseledamot Föreningen Skogen

Publicerad:
 • ”Slopa biotopregistrering vid avverkningsanmälan”

  Skogsstyrelsen vill sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar. Det framgår av ett förslag som idag går ut på remiss.
 • Annons
 • Virkesupplägg, björk

  Ny fond investerar i Baltikum

  FINANS. Det är ont om skogs­fonder, konstaterade SKOGEN i ett temanummer om investeringar förra året. Men tidigare i somras börsnoterades svenskförvaltade Skogsfond Baltikum. 
 • ”Rangliga plantor blir fin skog med tiden”

  Kategorier: debatt, Peter Engblom
  SKOGENdebatt. Vi håller med skogsägarna om att levererade plantor inte var i fullgott skick,  men vi bedömer att de kommer att ge fin skog med tiden. Det skriver Peter Engblom från SCA Skog Norrplant i en replik.
 • Annons
 • Tv-spelskontroll styr skotare på distans

  Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan köras med fjärrstyrning. Som ett första steg styrs den på distans med en tv-spelskontroll.
 • Artificiell intelligens tar upp kampen mot barkborren

  Med hjälp av artificiell intelligens ska kartor tas fram som visar var risken för angrepp av granbarkborre är som störst. Kartorna kommer att finnas på Skogsstyrelsens webbplats i början av nästa år.
 • Annons