Medan vi gav ut 1000 nummer

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
"Ungskogar, skövlade i sin bästa växt." I SKOGENs allra första artikel beskrev vi ett land med söndertrasade skogar, en vanvård som tidningen nu skulle bekämpa. Det var för exakt 100 år sedan, i januari 1914. Tidningen har alltså hunnit följa ett frö fram till grov planka. Har tidningen lyckats i sin mission för bättre skogsvård?

Bengt EkDet har förstås hänt mycket medan vi gav ut dessa över tusen nummer. Oklart hur mycket som beror på tidningens förkunnelse, kunskapsspridande och debatter, men en hel del gehör har vi noterat genom åren, både från skogsägare, tjänstemän och politiker.

Tillbakablickar kommer vi att hinna med mycket under året, inte minst på webben och i sociala media, följ oss där! Men är inte missionen avklarad nu? Behöver vi slåss för virkesodlandet i hundra år till? Vi lever ju i den sköna nya värld där virke odlas i plantager kring ekvatorn med femårig omloppstid och där texten och bilderna till stor del flyttar bort från papperet.

En ny rapport pekar på att odlarmissionen behövs minst lika mycket nu som för 100 år sedan. Konsultföretaget Indufor konstaterar i sin rapport att plantagerna visserligen kommer att ge mer och mer virke från ökande arealer, bättre plantor, gödsling och modernare avverkning. År 2050 kan flödet av plantagevirke ha tredubblats från dagens 500 miljoner kubikmeter årligen till 1,6 miljarder kubik.

Men i så fall fortsätter plantagerna att bara leverera en tredjedel av industrivirket, precis som i dag. Det ökande välståndet i Brasilien, Indien och Kina skapar närmast omättliga behov. Problem med fossila bränslen driver också på medan bättre hamnar och effektivare logistik underlättar handeln mellan områden med överskott och underskott på virke.

Även världens vanliga skogar skulle därför behöva tredubbla sina leveranser. En oerhörd press på skogarna alltså. Ansvaret faller tungt på den svenska skogen som kan skötas med betydligt mindre miljöstörning än många andra skogar. Men samtidigt är det förstås en utmaning även hos oss att odla mer av skogens alla andra värden - och därtill hantera klimatets utveckling.

Så vare sig SKOGEN finns i pappersform i ett sekel till eller hittar andra vägar så kommer det att finnas mycket kunskaper, tips, varningar och idéer att förmedla. Trots 100 års utveckling behövs ett bättre skogsbruk nu mer än någonsin.

På ett århundrade har vi dubblerat virkesförrådet och avverkningen. Med tanke på intresset för artikeln om höga virkesförråd i förra numret har det svenska skogsbruket nog goda möjligheter att dubblera igen till 2114.

Annons
Annons

Har någon artikel i SKOGEN fått dig att tänka i nya banor?

SKOGEN 1/2014

 

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons