Medan vi gav ut 1000 nummer

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
"Ungskogar, skövlade i sin bästa växt." I SKOGENs allra första artikel beskrev vi ett land med söndertrasade skogar, en vanvård som tidningen nu skulle bekämpa. Det var för exakt 100 år sedan, i januari 1914. Tidningen har alltså hunnit följa ett frö fram till grov planka. Har tidningen lyckats i sin mission för bättre skogsvård?

Bengt EkDet har förstås hänt mycket medan vi gav ut dessa över tusen nummer. Oklart hur mycket som beror på tidningens förkunnelse, kunskapsspridande och debatter, men en hel del gehör har vi noterat genom åren, både från skogsägare, tjänstemän och politiker.

Tillbakablickar kommer vi att hinna med mycket under året, inte minst på webben och i sociala media, följ oss där! Men är inte missionen avklarad nu? Behöver vi slåss för virkesodlandet i hundra år till? Vi lever ju i den sköna nya värld där virke odlas i plantager kring ekvatorn med femårig omloppstid och där texten och bilderna till stor del flyttar bort från papperet.

En ny rapport pekar på att odlarmissionen behövs minst lika mycket nu som för 100 år sedan. Konsultföretaget Indufor konstaterar i sin rapport att plantagerna visserligen kommer att ge mer och mer virke från ökande arealer, bättre plantor, gödsling och modernare avverkning. År 2050 kan flödet av plantagevirke ha tredubblats från dagens 500 miljoner kubikmeter årligen till 1,6 miljarder kubik.

Men i så fall fortsätter plantagerna att bara leverera en tredjedel av industrivirket, precis som i dag. Det ökande välståndet i Brasilien, Indien och Kina skapar närmast omättliga behov. Problem med fossila bränslen driver också på medan bättre hamnar och effektivare logistik underlättar handeln mellan områden med överskott och underskott på virke.

Även världens vanliga skogar skulle därför behöva tredubbla sina leveranser. En oerhörd press på skogarna alltså. Ansvaret faller tungt på den svenska skogen som kan skötas med betydligt mindre miljöstörning än många andra skogar. Men samtidigt är det förstås en utmaning även hos oss att odla mer av skogens alla andra värden - och därtill hantera klimatets utveckling.

Så vare sig SKOGEN finns i pappersform i ett sekel till eller hittar andra vägar så kommer det att finnas mycket kunskaper, tips, varningar och idéer att förmedla. Trots 100 års utveckling behövs ett bättre skogsbruk nu mer än någonsin.

På ett århundrade har vi dubblerat virkesförrådet och avverkningen. Med tanke på intresset för artikeln om höga virkesförråd i förra numret har det svenska skogsbruket nog goda möjligheter att dubblera igen till 2114.

Annons
Annons

Har någon artikel i SKOGEN fått dig att tänka i nya banor?

SKOGEN 1/2014

 

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • ”Rangliga plantor blir fin skog med tiden”

  Kategorier: debatt, Peter Engblom
  SKOGENdebatt. Vi håller med skogsägarna om att levererade plantor inte var i fullgott skick,  men vi bedömer att de kommer att ge fin skog med tiden. Det skriver Peter Engblom från SCA Skog Norrplant i en replik.
 • Annons
 • Tv-spelskontroll styr skotare på distans

  Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan köras med fjärrstyrning. Som ett första steg styrs den på distans med en tv-spelskontroll.
 • Artificiell intelligens tar upp kampen mot barkborren

  Med hjälp av artificiell intelligens ska kartor tas fram som visar var risken för angrepp av granbarkborre är som störst. Kartorna kommer att finnas på Skogsstyrelsens webbplats i början av nästa år.
 • Annons
 • Jacob Edlund, Biometria

  Kritiserade mätmetoden dominerar fortfarande

  MATRISFUB. Ett år senare har fortfarande inget av sågverken börjat använda den nya formen av topp-rot-mätning som Biometria rekommenderar. Matriserna är fortfarande kvar.
 • Baltspecial i Virkesstudion 

  I avsnitt 17 av Virkesstudion står den baltiska virkesmarknaden i fokus.
 • Annons