Med kameran i skogen

Bild för per.hultengard Written by per.hultengard On the
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. Det finns i dagens samhälle inget som är mera politiskt korrekt än att vara för personlig integritet. Det ska man inte raljera om – det är viktigt och ibland är det rätt, men det går ibland till överdrift. Det skriver Per Hultengård, styrelseledamot i Föreningen Skogen.

Det som ibland kan kännas lite verklighetsfrämmande är diskussionen om hur en skogsmaskinsförare inte ska kunna lämna sin i ett skogsbryn undankörda skördare och - av integritetsskäl - inte via kameraövervakning kunna få freda sin egendom från dieselstölder och skadegörelse.  Med all respekt för den personliga integriteten, så är det ju i praktiken främst dieseltjuvarnas personliga integritet, det handlar om.

Annons
Annons

Dessbättre har regeringen nu gett direktiv till en statlig utredning, som tar problemet på allvar.

Regeringen konstaterar att ”I skogs- och lantbruksverksamhet finns det ofta behov av att tillfälligt lämna kvar maskiner, arbetsbodar m m ute i skog och mark” och att ”den utrustning som används är ofta mycket stöldbegärlig” och att ”stölder sker inte sällan i organiserad form”.

Utredningen ska därför:

 1. Ta ställning till om kameraövervakning av maskiner och annan utrustning som används i skogs- och lantbruket behöver underlättas
 2. Analysera om det finns tillräckliga förutsättningar enligt kameraövervakningslagen att ge tillstånd till övervakning av platser som är svåra att precisera i förväg och
 3. Lämna de författningsförslag som bedöms lämpliga.

Svaren är enkla: ja på fråga 1 och nej på fråga 2 och utifrån detta ja på fråga 3. Och viktigt då att inte omgärda en rätt till kameraövervakning med föreskrifter, som i praktiken omöjliggör dess användande.

Skogen är viktig på många sätt – inte bara för oss som jobbar med skog utan också för den allmänhet som vistas i skogen. Men här gäller det för utredningen att hitta den väl avvägda balanspunkt mellan egendomsskydd och integritet, som saknas i dag.

Föreningen Skogen välkomnar därför den kommande utredningen och är beredd att bistå med kunskap och synpunkter.

 

Publicerad:
Bild för per.hultengard
Per Hultengård
 • ”Rangliga plantor blir fin skog med tiden”

  Kategorier: debatt, Peter Engblom
  SKOGENdebatt. Vi håller med skogsägarna om att levererade plantor inte var i fullgott skick,  men vi bedömer att de kommer att ge fin skog med tiden. Det skriver Peter Engblom från SCA Skog Norrplant i en replik.
 • Annons
 • Tv-spelskontroll styr skotare på distans

  Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan köras med fjärrstyrning. Som ett första steg styrs den på distans med en tv-spelskontroll.
 • Artificiell intelligens tar upp kampen mot barkborren

  Med hjälp av artificiell intelligens ska kartor tas fram som visar var risken för angrepp av granbarkborre är som störst. Kartorna kommer att finnas på Skogsstyrelsens webbplats i början av nästa år.
 • Annons
 • Jacob Edlund, Biometria

  Kritiserade mätmetoden dominerar fortfarande

  MATRISFUB. Ett år senare har fortfarande inget av sågverken börjat använda den nya formen av topp-rot-mätning som Biometria rekommenderar. Matriserna är fortfarande kvar.
 • Baltspecial i Virkesstudion 

  I avsnitt 17 av Virkesstudion står den baltiska virkesmarknaden i fokus.
 • Annons