Med kameran i skogen

Bild för per.hultengard Written by per.hultengard On the
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. Det finns i dagens samhälle inget som är mera politiskt korrekt än att vara för personlig integritet. Det ska man inte raljera om – det är viktigt och ibland är det rätt, men det går ibland till överdrift. Det skriver Per Hultengård, styrelseledamot i Föreningen Skogen.

Det som ibland kan kännas lite verklighetsfrämmande är diskussionen om hur en skogsmaskinsförare inte ska kunna lämna sin i ett skogsbryn undankörda skördare och - av integritetsskäl - inte via kameraövervakning kunna få freda sin egendom från dieselstölder och skadegörelse.  Med all respekt för den personliga integriteten, så är det ju i praktiken främst dieseltjuvarnas personliga integritet, det handlar om.

Annons
Annons

Dessbättre har regeringen nu gett direktiv till en statlig utredning, som tar problemet på allvar.

Regeringen konstaterar att ”I skogs- och lantbruksverksamhet finns det ofta behov av att tillfälligt lämna kvar maskiner, arbetsbodar m m ute i skog och mark” och att ”den utrustning som används är ofta mycket stöldbegärlig” och att ”stölder sker inte sällan i organiserad form”.

Utredningen ska därför:

 1. Ta ställning till om kameraövervakning av maskiner och annan utrustning som används i skogs- och lantbruket behöver underlättas
 2. Analysera om det finns tillräckliga förutsättningar enligt kameraövervakningslagen att ge tillstånd till övervakning av platser som är svåra att precisera i förväg och
 3. Lämna de författningsförslag som bedöms lämpliga.

Svaren är enkla: ja på fråga 1 och nej på fråga 2 och utifrån detta ja på fråga 3. Och viktigt då att inte omgärda en rätt till kameraövervakning med föreskrifter, som i praktiken omöjliggör dess användande.

Skogen är viktig på många sätt – inte bara för oss som jobbar med skog utan också för den allmänhet som vistas i skogen. Men här gäller det för utredningen att hitta den väl avvägda balanspunkt mellan egendomsskydd och integritet, som saknas i dag.

Föreningen Skogen välkomnar därför den kommande utredningen och är beredd att bistå med kunskap och synpunkter.

 

Publicerad:
Bild för per.hultengard
Per Hultengård
 • Byråkrati förvärrar rekryteringsproblem

  Skogsvårdsföretagen är beroende av utländsk personal men har mycket svårt att rekrytera. Situationen förvärras av valutanackdelar och segdragen byråkrati. 
 • Annons
 • Busas det i din skog?

  Har du råkat ut för problem med skador på nyplanterad skog efter skoterkörning? Kanske får du störande besök av andra fordon eller lösspringande hundar? Eller används skogen som dumpningsplats? Eller möts du av besökare som precis som du förstår att njuta av och vara rädd om skogen? Svara på Månadens fråga!
 • ”Förbjud högstubbar av gran”

  Kategorier: debatt, Björn Särnmark
  SKOGENdebatt. Hur kan Skogsstyrelsen kräva att det ska lämnas högstubbar på hyggen som blir rena yngelhärdarna för granbarkborre - har vi inte lärt av historien? Det undrar tidigare skogvaktaren Björn Särnmark i Värmland.
 • Annons
 • Lena Larsson

  Så minskar skogsbruket utsläppen

  Skogens roll i klimatarbetet är betydelsefull och branschen slår sig gärna för bröstet så att hjälte­glorian guppar. Men skogs­brukets verksamheter i sig sörplar bränsle och genererar utsläpp och det finns stort utrymme för förbättringar.
 • Visst hopp om minskade barkborreskador

  Kategorier: granbarkborre, skogsskador
  Under 2019 minskade förökningen av granbarkborre jämfört med 2018. Det ger visst hopp om att ökningstakten av barkborreskador avtar i sommar, enligt en studie från SLU.
 • Annons