Matsvamp gillar björk

5 april 2019 FORSKNING Svampodling på svensk vedråvara kan bidra till att producera både mat och ­biobränsle. Förutom billigare svamp kan den sänka kostnaderna för produktion av biobränsle.

Matsvamp gillar björk

Det finns goda förutsättningar att odla svamp i Sverige, ändå importerar vi mängder av till exempel shiitake och kungsmussling. Enligt forskare vid SLU kan dock sådana svampar odlas billigare och snabbare med hjälp av gallringsrester från björk – en metod som i framtiden dessutom kan gynna framställningen av bioetanol.

Svampen livnär sig på att bryta ned vedens lignin, men lämnar samtidigt en större andel ­socker. Det gör det möjligt att framställa etanol av det som finns kvar efter svampskörden.
Docent Shaojun Xiong vid institutionen för skogens biomaterial och teknologi vid SLU i Umeå har gjort odlingsförsök på bland annat gallringsrester från björk. Resultaten bör tilltala bland annat svampodlare, till exempel när det gäller energi­förbrukning. Kommersiell svampodling sker ofta på steriliserade odlingssubstrat där man höjer temperaturen till 120 grader med övertryck. Shaojun Xiongs försök visar att det räcker med 80 grader. 

Dessutom kan odlingscykeln kortas från upp till 150 dagar till 90 dagar och samtidigt ge större skörd. 
– Odling av svamp och produktion av bioetanol som ­baseras på den metod som vi har tagit fram minskar kostnaderna. För svampproduktionen rör det sig om minst en tredjedel lägre kostnader. Dessutom kan svamparnas nedbrytning av odlingssubstratet ersätta termo-kemisk förbehandling som normalt används för att producera etanol från ved, säger Shaojun Xiong.

SKOGEN 3/2019

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb