Matrisfub ges extra tid

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Biometria kan ge dispens för fortsatt användning av så kallad matrisfub fram till i sommar. Dispensen gäller sågverk som är på väg, men inte hunnit slutföra, bytet av mätmetod.
Enligt ett beslut förra året skulle mätmetoden toppformtalsmatris, oftast kallad matrisfub, vara utfasad vid årskiftet. Metoden anses inte tillräckligt noggrann och ska därför ersättas med fastvolymbestämning i mätramar. 
Sågverk som är på gång att uppgradera utrustning kan få dispens till sista juli. Därefter träder Skogsstyrelsens  förbud mot matrisfub i kraft.
− I stort sett samtliga av de drygt hundra sågverk som berörs har gjort en beställning och är nu inne i ett intensivt slutskede för driftsättning. För våra kunder innebär det antingen uppgraderingar av befintlig mätutrustning eller investeringar i nya mätramar. För att säkerställa att mätningen fungerar som den ska även efter uppgraderingen behöver dessutom Biometria genomföra tester på varje plats, säger Ingela Ekebro, vd Biometria, i ett pressmeddelande.
Publicerad:
 • "Skogen borde få växa klart före slutavverkning"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Simon Rudin.
  SKOGENdebatt. Vad ska hända med våra fastigheter i renbetesland när vi inte får slutavverka? Det undrar skogsägare Simon Rudin som anser att utebliven tillsyn av storskogsbruket fått förödande konsekvenser.
 • Annons
 • Europa eldar med trä

  En perfekt storm har ökat efterfrågan på träbaserade bränslen över hela Europa, rapporterar DN.
 • Är det dags för nya sortiment?

  Virkespriserna har gått upp i vinter, men det har också kostnaderna för till exempel avverkning. Men även priset på energived stiger. Kan höjda priser på skogsbränsle ändra spelplanen? Kan det bli mer lönsamt att satsa på bränsleved? Eller andra mindre vanliga sortiment? Svara på månadens fråga!
 • Annons
 • Självsådd contorta blir invasiv art 

  Kategorier: contorta
  När contortatallen introducerades i Sverige trodde man inte att den kunde självföryngras. Det var fel. Nu riskerar trädslaget att bli en invasiv art på myrar i norr. 
 • Nytt nummer av SKOGEN!

  Strax dimper SKOGEN 3/2023 ner i brevlådor landet runt, men redan nu finns det tillgängligt i digital form – för både prenumeranter och lösnummerläsare. Månadens tema är Utbildningsguide.
 • Annons