Massavedspriset stiger

5 april 2007

Flera vikesköpare höjer nu massavedspriset. Norra Skogsägarna har höjt priset till 325 kronor per kubikmeter och nu har även
Stora Enso Skog från 1 april höjt priset med ca 10% .

– Vi vill med detta ytterligare stimulera skogsägarna till en aktiv skogsskötsel. Framför allt finns det ett stort behov av att mer aktivt gallra skogarna för att upprätthålla en hög och värdefull virkesproduktion, säger Ulf Klensmeden , virkeschef på Stora Enso Skog

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb