”Maskinlag är de riktigt stora naturvårdarna”

13 december 2010 Entreprenörerna är de stora naturvårdarna. Det konstaterar man på webben Skoglig samverkan i Norrbotten. Där redovisas vad Bröderna Ahlbäcks skogsentreprenörer gör under ett år.

Bland annat skapar de 27 hektar nya skyddszoner för rödlistade arter kring bäckar, sjöar, myrar och kallkällor. De märker ut två till fyra värdefulla kulturlämningar i form av husgrunder, fångstgropar, kulturstigar eller vägar.

De skapar också 1000 högstubbar och 227 000 vanliga stubbar (10 000 kubikmeter) som dör och blir habitat för många rödlistade arter. Larver i stubbarna blir föda för många fåglar.

De avverkade hyggena blir 357 hektar värdefulla biotoper: Älgen betar örter och löv i den tidiga hyggesfasen och toppar och kvistar i den ungskog som växer upp. Sorken ökar och blir mat för ugglor och andra rov-fåglar som gärna jagar på öppna ytor med gott om bytesdjur. Björken skjuter fart i hyggesfasen och lockar orren. Tjädern trivs i hyggeskanter och ripan på hygget.

Avverkningsresterna erbjuder många skyddade häckningsplatser för stora och små fåglar.

Text: Bengt Ek

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb